ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ про ПОДАТКИ і податкову інспекцію

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про оподаткування доходів підприємств і організаційР о з д і л V
СПЕЦІАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


    Стаття 18. Особливості оподаткування іноземних юридичних осіб

    1. Якщо міжнародною угодою України встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в цьому Законі, то застосовуються правила міжнародної угоди.
    Положення цього Закону не зачіпають податкових привілеїв, установлених загальними нормами міжнародного права і спеціальними угодами України з іншими державами.
    2. Справляння податків на доходи іноземних юридичних осіб може бути припинено або обмежено на основі принципу взаємності у випадках, коли у відповідній іноземній державі такі ж заходи здійснюються щодо юридичних осіб України стосовно таких або аналогічних податків, що повинно бути підтверджено податковими органами цієї держави.
    3. При укладанні комерційних угод з іноземними фірмами не дозволяється включення до контракту податкових застережень, відповідно до яких підприємство, установа або організація, що виплачують доход, беруть на себе зобов'язання нести витрати по сплаті податку на прибуток або доходи іноземних юридичних осіб.

    Стаття 19. Усунення подвійного оподаткування

    Сума прибутку або доходу, одержана за кордоном, включається до загальної суми доходу, що підлягає оподаткуванню в Україні, і враховується при визначенні розміру податку.
    Суми податків на прибуток або доходи, одержані за межами території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, сплачені підприємствами, об'єднаннями та організаціями за кордоном відповідно до законодавства іноземних держав, зараховуються при сплаті ними податків з доходів в Україні. При цьому розмір зараховуваних сум не може перевищувати суми податку на доходи, що підлягає сплаті в Україні стосовно доходу, одержаного за кордоном.
АДРЕС: Україна, 01021, Київ, Кловський Узвіз 12, кв.2. Тел. (044) 414-39-91 E-mail: helsinki90@yandex.ru
МЫ ЗАРЕГЕСТРИРОВАННЫ В КАТАЛОГАХ:
Hosted by uCoz