ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ про ПОДАТКИ і податкову інспекцію

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про оподаткування доходів підприємств і організаційР о з д і л II
ПОДАТОК НА ДОХОДИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ І СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

    Стаття 9. Платники податку

    Платниками податку на доходи є:
    госпрозрахункові підрозділи Національного банку України, комерційні банки різних видів,інші кредитні комерційні установи, включаючи фінансово-розрахункові центри, спільні банки, створені з участю іноземного капіталу, іноземні банки, філіали банків, включаючи розташовані на території України філіали банків, створених за межами України, які зареєстровані Національним банком України;
    страхові організації, незалежно від форм власності, включаючи створені юридичними і фізичними особами інших держав, які зареєстровані в Україні і одержали ліцензію на право проведення окремих видів страхування.

    Стаття 10. Об'єкти оподаткування

    Об'єктом оподаткування банківських установ є валовий доход, одержаний від кредитної діяльності та розрахункових операцій, операцій з цінними паперами, використання брокерських місць, платежів за послуги, надані клієнтам і населенню, інкасації та іншої діяльності.
    У страхових організаціях об'єктом оподаткування є доходи, одержувані у вигляді страхових платежів за угодами страхування і перестрахування, крім платежів по обов'язкових видах державного страхування, надходжень із резерву платежів за довгострокові види страхування, страхового пенсійного фонду, запасного фонду рискових видів страхувань та інших надходжень.

    Стаття 11. Обчислення оподатковуваного доходу

    1. Оподатковувані доходи банківських установ і страхових організацій обчислюються шляхом зменшення валового доходу на витрати, передбачені підпунктами "а", "б", "д" і "ж" пункту 1 статті З цього Закону, а також на:
    а) суму амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів;
    б) суму витрат по оренді основних фондів у розмірі амортизаційних відрахувань, а по оренді нежилих приміщень - у межах норм, затверджених місцевими Радами народних депутатів, по експлуатації будівель і устаткування, включаючи опалення, освітлення, охорону і ремонт, канцелярські і поштово-телеграфні витрати.
    При цьому банківські установи та страхові організації, створені з участю іноземного капіталу, філіали таких організацій, створені на території інших держав з участю банківських установ і страхових організацій України, а також іноземні банківські установи та страхові організації проводять амортизаційні відрахування і нарахування зносу нематеріальних активів за нормами, встановленими для організацій України, якщо інше не передбачено міждержавними угодами і законодавством.
    2. Валовий доход банківських установ зменшується також на:
    а) суму нарахованих і сплачених процентів по пасивних операціях, а також сплачених процентів за кредити банків;
    б) суму сплачених комісійних зборів за послуги та кореспондентські відносини і суму платежів за послуги інших банків.
    3. Валовий доход страхових організацій зменшується також на:
    а) суму виплат страхового відшкодування за договорами страхування та перестрахування, крім платежів по обов'язкових видах державного страхування;
    б) суму відрахувань на превентивні заходи, до запасного фонду по рискових видах страхування, резерву по довгострокових видах страхування і до страхового пенсійного фонду;
    в) суму збитків і втрат минулого року.
    4. Оподатковуваний доход банківських установ та страхових організацій зменшується на суму доходу від належних їм акцій, облігацій та інших цінних паперів, а також доходу від пайової участі у спільних підприємствах.

    Стаття 12. Ставки податку

     Доходи від банківської і страхової діяльності, обчислені відповідно до статей 10 і 11 цього Закону, оподатковуються за ставкою 55 відсотків, крім доходу у межах 10 відсотків, які спрямовані на створення матеріально-технічної бази по впровадженню електронних платежів. ( Частина перша статті 12 в редакції Закону N 3898-12 від 01.02.94 )
    Доходи, одержані установами та організаціями від належних їм акцій, облігацій та інших цінних паперів, а також доходи від пайової участі у спільних підприємствах оподатковуються за ставкою 15 процентів.

    Стаття 13. Пільги щодо податку
( Статтю 13 виключено на підставі Закону N 3898-12 від 01.02.94)
АДРЕС: Україна, 01021, Київ, Кловський Узвіз 12, кв.2. Тел. (044) 414-39-91 E-mail: helsinki90@yandex.ru
МЫ ЗАРЕГЕСТРИРОВАННЫ В КАТАЛОГАХ:
Hosted by uCoz