ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ про ПОДАТКИ і податкову інспекцію

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про оподаткування доходів підприємств і організаційР о з д і л III
ПОДАТОК НА ДОХОДИ ІНОЗЕМНИХ ЮРИДИЧНИХОСІБ ВІД ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

    Стаття 14. Платники податку

    Платниками податку на доходи іноземних юридичних осіб є компанії, об'єднання, а також будь-які інші організації, що визнаються юридичними особами за законодавством країни їх постійного місцеперебування, які здійснюють господарську діяльність на території України, її континентальному шельфі та у виключній (морській) економічній зоні через постійне представництво.
    Під постійним представництвом іноземної юридичної особи в Україні для цілей оподаткування розуміються бюро, контора, агентство, будь-яке інше місце діяльності, пов'язане з розробкою природних ресурсів, здійсненням передбачених контрактами робіт по будівництву, установці, монтажу, складанню, налагодженню, обслуговуванню устаткування та іншими аналогічними роботами, а також організації та громадяни, які представляють на території України іноземну юридичну особу.
    Доходи особистих компаній для цілей оподаткування розглядаються як доходи власників цих компаній і підлягають оподаткуванню відповідно до Закону Української РСР "Про прибутковий податок з громадян Української РСР, іноземних громадян та осіб без громадянства" ( 1306-12 ).
    Іноземна юридична особа здійснює господарську діяльність в Україні через постійне представництво за умови її реєстрації у встановленому порядку за місцезнаходженням постійного представництва.
    Відсутність реєстрації іноземної юридичної особи, яка здійснює діяльність в Україні через постійне представництво, розглядається як приховування доходу, що підлягає оподаткуванню.
    Реєстрація початку або припинення діяльності в Україні іноземної юридичної особи повинна бути здійснена протягом місяця після початку або за місяць до припинення діяльності.

    Стаття 15. Об'єкт оподаткування

    Об'єктом оподаткування є доход, одержаний іноземною юридичною особою, яка здійснює діяльність на території України, її континен-тальному шельфі та у виключній (морській) економічній зоні.
    Особливості формування доходу і склад затрат, що враховуються при його обчисленні, визначаються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
    Іноземні юридичні особи, які одержують як компенсацію за здійснювану в Україні через постійне представництво діяльність оплату у вигляді продукції чи майна, сплачують податок на доход, для визначення розміру якого використовуються договірні (контрактні) ціни, ціни основних організацій - експортерів або ціни, обчислені на базі світових цін на таку ж саму або аналогічну продукцію чи майно.

    Стаття 16. Порядок обчислення та строки сплати податку

    1. Сума податку визначається виходячи з величини оподатковуваного доходу і ставок податку в розмірах, передбачених цим Законом для оподаткування спільних підприємств, створених на території України з участю іноземних інвесторів, частка яких у статутному фонді спільного підприємства перевищує 30 процентів.
    Податок на доходи іноземних юридичних осіб обчислюється щорічно податковим органом за місцезнаходженням постійного представництва.
    2. Іноземна юридична особа, яка здійснює діяльність в Україні, не пізніше 15 квітня року, наступного за звітним, подає податковому органу звіт про цю діяльність, а також декларацію про доход за формою, встановленою Головною державною податковою інспекцією України. При припиненні діяльності до закінчення календарного року зазначені документи повинні бути подані протягом місяця з дня її припинення.
    Декларація про доходи іноземної юридичної особи, яка здійснює свою діяльність в Україні, підлягає щорічній перевірці за плату аудиторською організацією, яка одержала в установленому порядку ліцензію на право заняття аудиторською діяльністю.
    3. На суму обчисленого податку платникові видається платіжне повідомлення за формою, затвердженою Міністерством фінансів України. Податок сплачується в указані в платіжному повідомленні строки у безготівковому порядку в грошових одиницях, що діють в Україні, або в іноземній валюті, яка купується банками України в установленому порядку і перераховується в національну грошову одиницю України за курсом Національного банку України.
АДРЕС: Україна, 01021, Київ, Кловський Узвіз 12, кв.2. Тел. (044) 414-39-91 E-mail: helsinki90@yandex.ru
МЫ ЗАРЕГЕСТРИРОВАННЫ В КАТАЛОГАХ:
Hosted by uCoz