ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ про ПОДАТКИ і податкову інспекцію

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державну податкову службу в Україні

Розділ IV ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ ТА ЇХ ПРАВОВИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ( Назва розділу IV в редакції Закону N 83/98-ВР від 05.02.98 )

    Стаття 15. Посадові особи органів державної податкової служби

    Посадовою особою органу державної податкової служби може бути особа, яка має освіту за фахом та відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим Державною податковою адміністрацією України.( Частина перша статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 83/98-ВР від 05.02.98 )
    У разі прийняття на роботу посадовій особі може бути встанов-лено випробувальний термін від шести місяців до одного року.
    На роботу до органів державної податкової служби не можуть бути прийняті особи, яких було засуджено за вчинення корисливих злочинів.
    Посадові особи органів державної податкової служби не мають права займатися підприємницькою діяльністю, а також працювати за сумісництвом на підприємствах, в установах і організаціях (крім наукової та викладацької діяльності).
    Посадові особи органів державної податкової служби підлягають атестації. Порядок атестації визначається Державною податковою адміністрацією України. ( Частина п'ята статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 83/98-ВР від 05.02.98 )
    Посадовим особам органів державної податкової служби присвоюються спеціальні звання:
    головний державний радник податкової служби,
    державний радник податкової служби I рангу,
    державний радник податкової служби II рангу,
    державний радник податкової служби III рангу,
    радник податкової служби I рангу,
    радник податкової служби II рангу,
    радник податкової служби III рангу,
    інспектор податкової служби I рангу,
    інспектор податкової служби II рангу,
    інспектор податкової служби III рангу.
    Положення про спеціальні звання та порядок їх присвоєння, розмір надбавок за звання затверджуються Кабінетом Міністрів України.
    Посадовим особам і працівникам органів державної податкової служби видається службове посвідчення, зразок якого затверджує Державна податкова адміністрація України. ( Статтю 15 доповнено частиною восьмою згідно із Законом N 83/98-ВР від 05.02.98 )
    Покладення на посадових осіб органів державної податкової служби обов'язків, не передбачених цим Законом та іншими актами законодавства України, забороняється.(
    Стаття 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 83/98-ВР від 05.02.98 )

    Стаття 16. Захист особистих і майнових прав посадових осіб органів державної податкової служби

    Держава гарантує захист життя, здоров'я, честі, гідності та майна посадових осіб органів державної податкової служби та членів їх сімей від злочинних посягань та інших протиправних дій.
    Невиконання законних вимог посадової особи органу державної податкової служби, її образа, погроза вбивством, насильством, знищенням майна та насильницькі дії щодо посадової особи органу державної податкової служби, а також умисне знищення чи пошкодження її майна та інші протиправні дії тягнуть за собою встановлену законом відповідальність.( Стаття 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 83/98-ВРвід 05.02.98 )

    Стаття 17. Відшкодування державою шкоди, завданої посадовій особі органу державної податкової служби

    У разі загибелі посадової особи органу державної податкової служби у зв'язку з виконанням службових обов'язків сім'ї загиблого або його утриманцям виплачується одноразова допомога у розмірі десятирічної заробітної плати загиблого за останньою посадою, яку він займав, за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.
    У разі заподіяння посадовій особі органу державної податкової служби тяжких тілесних ушкоджень під час виконання нею службових обов'язків, що перешкоджають надалі займатися професійною діяльністю, їй виплачується одноразова допомога у розмірі п'ятирічної заробітної плати за її останньою посадою за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.
    У разі заподіяння посадовій особі органу державної податкової служби менш тяжких тілесних ушкоджень під час виконання нею службових обов'язків їй виплачується одноразова допомога в розмірі однорічної заробітної плати за її останньою посадою за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.
    Рішення про виплату одноразової допомоги приймається начальником органу державної податкової служби за місцем роботи потерпілого на підставі обвинувального вироку суду або постанови слідчих органів чи прокурора про закриття кримінальної справи за нереабілітуючими підставами або про припинення попереднього слідства.
    Шкода, завдана майну посадової особи органу державної податкової служби або членів її сім'ї у зв'язку з виконанням нею своїх обов'язків, відшкодовується в повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.
    Відшкодування шкоди, завданої майну посадової особи органу державної податкової служби або членів її сім'ї, провадиться на підставі рішення або вироку суду.
    Для обліку фактичних витрат, пов'язаних з виплатою сум одноразової допомоги та відшкодуванням шкоди, завданої майну посадової особи органу державної податкової служби або членів її сім'ї, для органів державної податкової служби в установах банків відкриваються спеціальні рахунки.( Стаття 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 83/98-ВР від 05.02.98 )

    Стаття 18. Обов'язкове державне особисте страхування посадових осіб органів державної податкової служби

    Посадові особи органів державної податкової служби підлягають обов'язковому державному особистому страхуванню за рахунок коштів державного бюджету на випадок загибелі або смерті на суму десятирічної заробітної плати за їх останньою посадою, а в разі поранення, контузії, травми або каліцтва, захворювання чи інвалідності, що сталися у зв'язку з виконанням службових обов'язків, - у розмірі від шестимісячної до п'ятирічної заробітної плати за їх останньою посадою (залежно від ступеня втрати працездатності).
    Порядок та умови страхування посадових осіб органів державної податкової служби встановлюються Кабінетом Міністрів України.( Стаття 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 83/98-ВРвід 05.02.98 )
( Закон доповнено розділомV згідно із Законом N 83/98-ВР від 05.02.98)
АДРЕС: Україна, 01021, Київ, Кловський Узвіз 12, кв.2. Тел. (044) 414-39-91 E-mail: helsinki90@yandex.ru
МЫ ЗАРЕГЕСТРИРОВАННЫ В КАТАЛОГАХ:
Hosted by uCoz