«ј ќЌќƒј“≈Ћ№—“¬ќ

«ј ќЌќƒј¬—“¬ќ ” –јѓЌ» про ѕќƒј“ » ≥ податкову ≥нспекц≥ю

«ј ќЌ ” –јѓЌ»

ѕро податок на додану варт≥сть


( ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади (¬¬–), 1997, N 21, ст.156 )
( ≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами
N 403/97-¬– в≥д 27.06.97, ¬¬–, 1997, N 37, ст.239 N 460/97-¬– в≥д 16.07.97, ¬¬–, 1997, N 38, ст.250 N 535/97-¬– в≥д 19.09.97, ¬¬–, 1997, N 47, ст.29 N 550/97-¬– в≥д 26.09.97, ¬¬–, 1997, N 51, ст.305 N 573/97-¬– в≥д 15.10.97, ¬¬–, 1997, N 51, ст.307 N 644/97-¬– в≥д 19.11.97, ¬¬–, 1998, N 10, ст.37 N 698/97-¬– в≥д 05.12.97, ¬¬–, 1998, N 14, ст.55 N 770/97-¬– в≥д 23.12.97, ¬¬–, 1998, N 17, ст.83 N 794/97-¬– в≥д 30.12.97, ¬¬–, 1998, N 18, ст. 95 N 799/97-¬– в≥д 30.12.97, ¬¬–, 1998, N 20, ст.100 N 25/98-¬– в≥д 15.01.98, ¬¬–, 1998, N 25, ст.147 N 169/98-¬– в≥д 04.03.98, ¬¬–, 1998, N 33, ст.224 N 208/98-¬– в≥д 24.03.98,¬¬–, 1998, N 36-37, ст.244 N 163-XIV ( 163-14 ) в≥д 06.10.98, ¬¬–, 1998, N 48, ст.292N 277-XIV ( 277-14 ) в≥д 20.11.98, ¬¬–, 1998, N 52, ст.328 N 285-XIV ( 285-14 ) в≥д 01.12.98, ¬¬–, 1999, N 2-3, ст.21 N 309-XIV ( 309-14 ) в≥д 11.12.98, ¬¬–, 1999, N 4, ст.33 N 362-XIV ( 362-14 ) в≥д 24.12.98, ¬¬–, 1999, N 7, ст.53 N 368-XIV ( 368-14 ) в≥д 25.12.98, ¬¬–, 1999, N 7, ст.54 N 403-XIV ( 403-14 ) в≥д 15.01.99, ¬¬–, 1999, N 15, ст.83 N 442-XIV ( 442-14 ) в≥д 18.02.99, ¬¬–, 1999, N 15, ст.88 N 515-XIV ( 515-14 ) в≥д 18.03.99, ¬¬–, 1999, N 18, ст.140 N 522-XIV ( 522-14 ) в≥д 19.03.99, ¬¬–, 1999, N 18, ст.142 N 624-XIV ( 624-14 ) в≥д 06.05.99, ¬¬–, 1999, N 26, ст.214 N 645-XIV ( 645-14 ) в≥д 13.05.99, ¬¬–, 1999, N 26, ст.216 N 714-XIV ( 714-14 ) в≥д 02.06.99, ¬¬–, 1999, N 31, ст.250 N 722-XIV ( 722-14 ) в≥д 03.06.99, ¬¬–, 1999, N 32, ст.264 N 854-XIV ( 854-14 ) в≥д 07.07.99, ¬¬–, 1999, N 35, ст.302 N 932-XIV ( 932-14 ) в≥д 14.07.99, ¬¬–, 1999, N 37, ст.334 N 934-XIV ( 934-14 ) в≥д 14.07.99, ¬¬–, 1999, N 38, ст.338 N 942-XIV ( 942-14 ) в≥д 14.07.99, ¬¬–, 1999, N 38, ст.340 N 943-XIV ( 943-14 ) в≥д 14.07.99, ¬¬–, 1999, N 38, ст.341 N 946-XIV ( 946-14 ) в≥д 15.07.99, ¬¬–, 1999, N 38, ст.343 N 971-XIV ( 971-14 ) в≥д 15.07.99, ¬¬–, 1999, N 38, ст.352 N 973-XIV ( 973-14 ) в≥д 15.07.99, ¬¬–, 1999, N 39, ст.356 N 977-XIV ( 977-14 ) в≥д 15.07.99, ¬¬–, 1999, N 39, ст.357 N 1172-XIV ( 1172-14 ) в≥д 20.10.99, ¬¬–, 1999, N 51, ст.446 N 1242-XIV ( 1242-14 ) в≥д 18.11.99, ¬¬–, 2000, N 5, ст.20 - набираЇ чинност≥ з 01.01.2000 N 1274-XIV ( 1274-14 ) в≥д 03.12.99, ¬¬–, 2000, N 2, ст.14 - набираЇ чинност≥ з 01.01.2000 N 1278-XIV ( 1278-14 ) в≥д 03.12.99, ¬¬–, 2000, N 2, ст.16 N 1288-XIV ( 1288-14 ) в≥д 14.12.99, ¬¬–, 2000, N 5, ст.34N 1330-XIV ( 1330-14 ) в≥д 21.12.99, ¬¬–, 2000, N 4, ст.26 N 1375-XIV ( 1375-14 ) в≥д 13.01.2000 )

    ÷ей «акон визначаЇ платник≥в податку на додану варт≥сть, об'Їкти, базу та ставки оподаткуванн¤, перел≥к неоподатковуваних та зв≥льнених в≥д оподаткуванн¤ операц≥й, особливост≥ оподаткуванн¤ експортних та ≥мпортних операц≥й, пон¤тт¤ податковоњ накладноњ, пор¤док обл≥ку, зв≥туванн¤ та внесенн¤ податку до бюджету.

    —татт¤ 1. ¬изначенн¤ терм≥н≥в

    ” цьому «акон≥ терм≥ни вживаютьс¤ у такому значенн≥:
    1.1. ѕодаток, оподаткуванн¤, платник податку (у в≥дпов≥дних в≥дм≥нках) - податок на додану варт≥сть, оподаткуванн¤ податком на додану варт≥сть, платник податку на додану варт≥сть.

    1.2. ќсоба - будь-¤ка з наведених нижче ос≥б, незалежно в≥д того, чи Ї така особа резидентом чи н≥:
    суб'Їкт п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥, в тому числ≥ п≥дприЇмство з ≥ноземними ≥нвестиц≥¤ми;
    ≥нша юридична особа, що не Ї суб'Їктом п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥;
    ф≥зична особа (громад¤нин, ≥ноземний громад¤нин та особа без громад¤нства), ¤ка зд≥йснюЇ д≥¤льн≥сть, в≥днесену до п≥дприЇмницькоњ зг≥дно з законодавством, або ввозить (пересилаЇ) товари на митну територ≥ю ”крањни.

    1.3. ѕлатник податку - особа, ¤ка зг≥дно з цим «аконом зобов'¤зана зд≥йснювати утриманн¤ та внесенн¤ до бюджету податку, що сплачуЇтьс¤ покупцем, або особа, ¤ка ввозить (пересилаЇ) товари на митну територ≥ю ”крањни.

    1.4. ѕродаж товар≥в - будь-¤к≥ операц≥њ, що зд≥йснюютьс¤ зг≥дно з договорами куп≥вл≥-продажу, м≥ни, поставки та ≥ншими цив≥льно-правовими договорами, ¤к≥ передбачають передачу прав власност≥ на так≥ товари за компенсац≥ю незалежно в≥д строк≥в њњ наданн¤, а також операц≥њ з безоплатного наданн¤ товар≥в.
    Ќе належать до продажу операц≥њ з передач≥ товар≥в у межах договор≥в ком≥с≥њ (консигнац≥њ), поруки, дорученн¤, схову (в≥дпов≥дального збер≥ганн¤), дов≥рчого управл≥нн¤, оренди передбачають передачу права власност≥ на так≥ товари ≥нш≥й особ≥.
    ѕродаж послуг (роб≥т) - будь-¤к≥ операц≥њ цив≥льно-правового характеру з наданн¤ послуг (результат≥в роб≥т), наданн¤ права на користуванн¤ або розпор¤дженн¤ товарами, у тому числ≥ нематер≥альними активами, а також з наданн¤ будь-¤ких ≥нших, н≥ж товари, об'Їкт≥в власност≥ за компенсац≥ю, а також операц≥њ з безоплатного наданн¤ послуг (роб≥т). ѕродаж послуг (результат≥в роб≥т), зокрема, включаЇ наданн¤ права на користуванн¤ або розпор¤дженн¤ товарами у межах договор≥в оренди (л≥зингу), продаж, л≥цензуванн¤ або ≥нш≥ способи передач≥ права на патент, авторське право, торговий знак, ≥нш≥ об'Їкти права ≥нтелектуальноњ, у тому числ≥ промисловоњ власност≥.
(ѕункт 1.4 статт≥ 1 в редакц≥њ «акону N 550/97-¬– в≥д26.09.97)

    1.5. «в≥тний (податковий) пер≥од - пер≥од, за ¤кий платник податку зобов'¤заний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.

    1.6. ѕодаткове зобов'¤занн¤ - загальна сума податку, одержана (нарахована) платником податку в зв≥тному (податковому) пер≥од≥, що визначена зг≥дно з цим «аконом.

    1.7. ѕодатковий кредит - сума, на ¤ку платник податку маЇ право зменшити податкове зобов'¤занн¤ зв≥тного пер≥оду, визначена зг≥дно з цим «аконом.

    1.8. Ѕюджетне в≥дшкодуванн¤ - сума, що п≥дл¤гаЇ поверненню платнику податку з бюджету у зв'¤зку з надм≥рною сплатою податку у випадках, визначених цим «аконом.

    1.9. ≤нкасац≥¤ боргових вимог - банк≥вська послуга з отриманн¤ за дорученн¤м кл≥Їнта кошт≥в в≥д боржника такого кл≥Їнта у рахунок погашенн¤ його боргу або акцепту по вексел¤х, чеках, ≥нших розрахункових ≥ товарних документах.

    1.10. ‘акторинг - операц≥¤ з переуступки першим кредитором прав вимоги боргу третьоњ особи другому кредитору з попередньою або наступною компенсац≥Їю вартост≥ такого боргу першому кредитору.

    1.11.  орпоративн≥ права, пов'¤зана особа, резидент, нерезидент, гудв≥л, кошти, ц≥нн≥ папери, деривативи, товари, див≥денди, проценти, кредит, депозити, л≥зинг (оренда), бартер, звичайн≥ ц≥ни, безоплатно отриман≥ товари (роботи, послуги), валов≥ витрати виробництва (об≥гу), основн≥ фонди та нематер≥альн≥ активи, що п≥дл¤гають амортизац≥њ, розум≥ютьс¤ у значенн≥, визначеному «аконом ”крањни "ѕро оподаткуванн¤ прибутку п≥дприЇмств".

    —татт¤ 2. ѕлатники податку

    ѕлатником податку Ї:
    ( ƒ≥ю пункту 2.1 статт≥ 2 зупинено дл¤ с≥льськогосподарських товаровиробник≥в - учасник≥в експерименту щодо запровадженн¤ Їдиного (ф≥ксованого) податку на територ≥њ √лобинського району ѕолтавськоњ област≥ в частин≥ вс≥х операц≥й, що Ї об'Їктом оподаткуванн¤, кр≥м операц≥й з продажу продукц≥њ власного виробництва такими с≥льськогосподарськими товаровиробниками. Ќа операц≥њ продажу продукц≥њ власного виробництва с≥льськогосподарськими товаровиробниками - учасниками експерименту щодо запровадженн¤ Їдиного (ф≥ксованого) податку на територ≥њ √лобинського району ѕолтавськоњ област≥ не поширюЇтьс¤ д≥¤ пункту 7.7 «акону ”крањни "ѕро податок на додану варт≥сть" зг≥дно ≥з «аконами N 25/98-¬– в≥д 15.01.98, N 277-XIV ( 277-14 ) в≥д 20.11.98 ) 2.1. ќсоба, обс¤г оподатковуваних операц≥й з продажу товар≥в (роб≥т, послуг) ¤коњ прот¤гом будь-¤кого пер≥оду з останн≥х дванадц¤ти календарних м≥с¤ц≥в перевищував 600 неоподатковуваних м≥н≥мум≥в доход≥в громад¤н.

    2.2. ќсоба, ¤ка ввозить (пересилаЇ) товари на митну територ≥ю ”крањни або отримуЇ в≥д нерезидента роботи (послуги) дл¤ њх використанн¤ або споживанн¤ на митн≥й територ≥њ ”крањни, за вин¤тком ф≥зичних ос≥б, не зареЇстрованих ¤к платники податку, в раз≥ коли так≥ ф≥зичн≥ особи ввоз¤ть (пересилають) товари (предмети) в обс¤гах, що не п≥дл¤гають оподаткуванню зг≥дно з законодавством.

    2.3. ќсоба, ¤ка зд≥йснюЇ на митн≥й територ≥њ ”крањни
п≥дприЇмницьку д≥¤льн≥сть з торг≥вл≥ за гот≥вков≥ кошти незалежно в≥д обс¤г≥в продажу, за вин¤тком ф≥зичних ос≥б, ¤к≥ зд≥йснюють торг≥влю на умовах сплати ринкового збору в пор¤дку, встановленому законодавством.

    2.4. ќсоба, ¤ка на митн≥й територ≥њ ”крањни надаЇ послуги, пов'¤зан≥ з транзитом пасажир≥в або вантаж≥в через митну територ≥ю ”крањни.

    2.5. ќсоба, в≥дпов≥дальна за внесенн¤ податку до бюджету по об'Їктах оподаткуванн¤ на зал≥зничному транспорт≥, визначена у пор¤дку, встановленому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

    2.6. ќсоба, ¤ка надаЇ послуги зв'¤зку ≥ зд≥йснюЇ консол≥дований обл≥к доход≥в та витрат, пов'¤заних з наданн¤м таких послуг та отриманих (понесених) ≥ншими особами, що знаход¤тьс¤ у п≥дпор¤дкуванн≥ такоњ особи.
( —таттю 2 доповнено пунктом 2.6 зг≥дно ≥з «аконом N 550/97-¬– в≥д 26.09.97 )

    —татт¤ 3. ќб'Їкт оподаткуванн¤ та операц≥њ, що не Ї об'Їктом оподаткуванн¤

    3.1. ќб'Їктом оподаткуванн¤ Ї операц≥њ платник≥в податку з:

    ( ƒ≥ю п≥дпункту 3.1.1 пункту 3.1 статт≥ 3 в≥дновлено дл¤ с≥льськогосподарських товаровиробник≥в - учасник≥в експерименту по запровадженню Їдиного податку на територ≥њ √лобинського району ѕолтавськоњ област≥, —таробеш≥вського району ƒонецькоњ област≥ та ”жгородського району «акарпатськоњ област≥ з питань оподаткуванн¤, кр≥м —таробеш≥вського району ƒонецькоњ област≥ та ”жгородського району «акарпатськоњ област≥ зг≥дно ≥з «аконом N 277-XIV ( 277-14) в≥д 20.11.98 )
    ( ƒ≥ю п≥дпункту 3.1.1 пункту 3.1 статт≥ 3 зупинено дл¤ с≥льськогосподарських товаровиробник≥в - учасник≥в експерименту по запровадженню Їдиного податку на територ≥њ √лобинського району ѕолтавськоњ област≥, —таробеш≥вського району ƒонецькоњ област≥ та ”жгородського району «акарпатськоњ област≥ з питань оподаткуванн¤, кр≥м —таробеш≥вського району ƒонецькоњ област≥ та ”жгородського району «акарпатськоњ област≥ зг≥дно ≥з «аконом N 25/98-¬– в≥д 15.01.98 ) 3.1.1. продажу товар≥в (роб≥т, послуг) на митн≥й територ≥њ ”крањни, в тому числ≥ операц≥њ з оплати вартост≥ послуг за договорами оперативноњ оренди (л≥зингу) та операц≥њ з передач≥ права власност≥ на об'Їкти застави позичальнику (кредитору) дл¤ погашенн¤ кредиторськоњ заборгованост≥ заставодавц¤;

    3.1.2. ввезенн¤ (пересиланн¤) товар≥в на митну територ≥ю ”крањни та отриманн¤ роб≥т (послуг), що надаютьс¤ нерезидентами дл¤ њх використанн¤ або споживанн¤ на митн≥й територ≥њ ”крањни, в тому числ≥ операц≥њ з ввезенн¤ (пересиланн¤) майна за договорами оренди (л≥зингу), застави та ≥потеки;

    ( ƒ≥ю п≥дпункту 3.1.3 пункту 3 статт≥ 3 зупинено дл¤ с≥льськогосподарських товаровиробник≥в - учасник≥в експерименту щодо запровадженн¤ Їдиного (ф≥ксованого) податку на територ≥њ √лобинського району ѕолтавськоњ област≥ в частин≥ вс≥х операц≥й, що Ї об'Їктом оподаткуванн¤, кр≥м операц≥й з продажу продукц≥њ власного виробництва такими с≥льськогосподарськими товаровиробниками. Ќа операц≥њ з продажу продукц≥њ власного виробництва с≥льськогосподарськими товаровиробниками - учасниками експерименту щодо запровадженн¤ Їдиного (ф≥ксованого) податку на територ≥њ √лобинського району ѕолтавськоњ област≥ не поширюЇтьс¤ д≥¤ пункту 7.7 «акону ”крањни "ѕро податок на додану варт≥сть" зг≥дно ≥з «аконами N 25/98-¬– в≥д 15.01.98, N 277-XIV ( 277-14 ) в≥д 20.11.98 ) 3.1.3. вивезенн¤ (пересиланн¤) товар≥в за меж≥ митноњ територ≥њ ”крањни та наданн послуг (виконанн¤ роб≥т) дл¤ њх споживанн¤ за межами митноњ територ≥њ ”крањни.

    3.2. Ќе Ї об'Їктом оподаткуванн¤ операц≥њ з:
    3.2.1. випуску (ем≥с≥њ), розм≥щенн¤ у будь-¤к≥ форми управл≥нн¤ та продажу за кошти ц≥нних папер≥в, що випущен≥ в об≥г (ем≥тован≥) суб'Їктами п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥, Ќац≥ональним банком ”крањни, ћ≥н≥стерством ф≥нанс≥в ”крањни, органами м≥сцевого самовр¤дуванн¤ в≥дпов≥дно до закону, включаючи приватизац≥йн≥ та компенсац≥йн≥ папери (сертиф≥кати), ≥нвестиц≥йн≥ сертиф≥кати, житлов≥ чеки, земельн≥ бони та деривативи; обм≥ну зазначених ц≥нних папер≥в на ≥нш≥ ц≥нн≥ папери; розрахунково-кл≥ринговоњ, реЇстраторськоњ та депозитарноњ д≥¤льност≥ на ринку ц≥нних папер≥в. ( јбзац перший п≥дпункту 3.2.1 пункту 3.2 статт≥ 3 в редакц≥њ «акону N 977-XIV ( 977-14 ) в≥д 15.07.99 )
    Ќорми цього п≥дпункту не застосовуютьс¤ до операц≥й з продажу бланк≥в дорожн≥х, банк≥вських та особистих чек≥в, ц≥нних папер≥в, розрахункових та плат≥жних документ≥в, пластикових (розрахункових) карток;

    3.2.2. передач≥ майна орендодавц¤ (л≥зингодавц¤), що Ї резидентом, у користуванн¤ орендарю(л≥зингоотримувачу) зг≥дно з умовами договору оренди (л≥зингу) та його поверненн¤ орендодавцю (л≥зингодавцю) п≥сл¤ зак≥нченн¤ д≥њ такого договору;
    сплати орендних (л≥зингових) платеж≥в за умовами договору ф≥нансовоњ оренди (л≥зингу) або за умовами договору оренди житлового фонду, що Ї основним м≥сцем проживанн¤ орендар¤;
    передач≥ майна в заставу позикодавцю (кредитору) зг≥дно з договором позики та його поверненн¤ заставодавцю п≥сл¤ зак≥нченн¤ д≥њ такого договору;
    передач≥ кредитором, що Ї резидентом, об'Їкта ≥потечного кредиту у власн≥сть або використанн¤ позичальником;
    грошових виплат основноњ суми та процент≥в зг≥дно з умовами ≥потечного кредиту;

    3.2.3. наданн¤ послуг ≥з страхуванн¤ ≥ перестрахуванн¤, передбачених «аконом ”крањни "ѕро страхуванн¤" ( 85/96-¬– ),соц≥ального ≥ пенс≥йного страхуванн¤;

    3.2.4. об≥гу валютних ц≥нностей (у тому числ≥ нац≥ональноњ та ≥ноземноњ валюти), банк≥вських метал≥в, банкнот та монет Ќац≥онального банку ”крањни, за вин¤тком тих, що використовуютьс¤ дл¤ нум≥зматичних ц≥лей, базою оподаткуванн¤ ¤ких Ї продажна варт≥сть; випуску, об≥гу та погашенн¤ б≥лет≥в державних лотерей, запроваджених за дозволом ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни; виплати грошових виграш≥в, грошових приз≥в ≥ грошових винагород; прийн¤тт¤ ставок, у тому числ≥ шл¤хом обм≥ну кошт≥в на жетони чи ≥нш≥ зам≥нники гривн≥, призначен≥ дл¤ використанн¤ в гральних автоматах та ≥ншому гральному устаткуванн≥, продажу негашених поштових марок ”крањни, конверт≥в або лист≥вок з негашеними поштовими марками ”крањни, кр≥м колекц≥йних марок, конверт≥в чи лист≥вок дл¤ ф≥лател≥стичних потреб, базою оподаткуванн¤ ¤ких Ї продажна варт≥сть; ( ѕ≥дпункт 3.2.4 пункту 3.2 статт≥ 3 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами N 550/97-¬– в≥д 26.09.97, N 932-XIV ( 932-14 ) в≥д 14.07.99, в редакц≥њ «акону N 977-XIV ( 977-14 ) в≥д 15.07.99 )

    3.2.5. наданн¤ послуг з ≥нкасац≥њ, розрахунково-касового обслуговуванн¤, залученн¤, розм≥щенн¤ та поверненн¤ грошових кошт≥в за договорами позики, депозиту, вкладу, страхуванн¤ або дорученн¤; наданн¤, управл≥нн¤ ≥ переуступки ф≥нансових кредит≥в, кредитних гарант≥й ≥ банк≥вських поручительств особою, що надала так≥ кредити, гарант≥њ або поручительства;
    торг≥вл≥ за грошов≥ кошти або ц≥нн≥ папери борговими зобов'¤занн¤ми, за вин¤тком операц≥й з ≥нкасац≥њ боргових вимог та факторингу (факторингових) операц≥й, кр≥м факторингових операц≥й, ¤кщо об'Їктом боргу Ї валютн≥ ц≥нност≥, ц≥нн≥ папери, у тому числ≥ компенсац≥йн≥ папери (сертиф≥кати), ≥нвестиц≥йн≥ сертиф≥кати, житлов≥ чеки, земельн≥ бони та деривативи; ( јбзац другий п≥дпункту 3.2.5 пункту 3.2 статт≥ 3 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 977-XIV ( 977-14 ) в≥д 15.07.99 )
( ѕ≥дпункт 3.2.5 статт≥ 3 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 550/97-¬– в≥д 26.09.97 )

    3.2.6. оплати вартост≥ державних платних послуг, ¤к≥ надаютьс¤ ф≥зичним або юридичним особам органами виконавчоњ влади ≥ м≥сцевого самовр¤дуванн¤ та обов'¤зков≥сть отриманн¤ (наданн¤) ¤ких встановлюЇтьс¤ законодавством, включаючи плату за реЇстрац≥ю, отриманн¤ л≥ценз≥њ (дозволу), сертиф≥кат≥в у вигл¤д≥ збор≥в, державного мита тощо;

    3.2.7. виплат зароб≥тноњ плати, пенс≥й, стипенд≥й, субсид≥й, дотац≥й, ≥нших грошових або майнових виплат ф≥зичним особам за рахунок бюджет≥в або соц≥альних чи страхових фонд≥в у пор¤дку, встановленому законом; виплат див≥денд≥в у грошов≥й форм≥ або у форм≥ ц≥нних папер≥в (корпоративних прав), наданн¤ ком≥с≥йних (брокерських) та дилерських послуг з торг≥вл≥ або управл≥нн¤ ц≥нними паперами, у тому числ≥ приватизац≥йними та компенсац≥йними паперами (сертиф≥катами), ≥нвестиц≥йними сертиф≥катами, житловими чеками, земельними бонами та деривативами на ринку ц≥нних папер≥в ”крањни, а також деривативами на фондових, валютних ≥ товарних б≥ржах, створених у пор¤дку, передбаченому в≥дпов≥дними законами;
( ѕ≥дпункт 3.2.7 пункту 3.2 статт≥ 3 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 977-XIV ( 977-14 ) в≥д 15.07.99 )

    3.2.8. передач≥ основних фонд≥в ¤к внеску до статутного фонду юридичноњ особи дл¤ формуванн¤ њњ ц≥л≥сного майнового комплексу в обм≥н на ем≥тован≥ нею корпоративн≥ права, у тому числ≥ при ввезенн≥ основних фонд≥в на митну територ≥ю ”крањни (кр≥м п≥дакцизних товар≥в) або њх вивезенн≥ за меж≥ митноњ територ≥њ ”крањни; продажу за компенсац≥ю сукупних валових актив≥в платника податку (з урахуванн¤м вартост≥ гудв≥лу) ≥ншому платнику податку.
    ѕ≥д ц≥л≥сним майновим комплексом сл≥д розум≥ти активи, сукупн≥сть ¤ких забезпечуЇ веденн¤ окремоњ п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ на пост≥йн≥й ≥ регул¤рн≥й основ≥ ≥ терм≥н використанн¤ ¤ких перевищуЇ дванадц¤ть календарних м≥с¤ц≥в.
    ѕ≥д продажем сукупних валових актив≥в сл≥д розум≥ти продаж п≥дприЇмства ¤к окремого об'Їкта п≥дприЇмництва або включенн¤ валових актив≥в п≥дприЇмства чи його частини до складу актив≥в ≥ншого п≥дприЇмства. ѕри цьому п≥дприЇмство-покупець набуваЇ прав ≥ обов'¤зк≥в (Ї правонаступником) п≥дприЇмства, що продаЇ так≥ активи.
    ѕоверненн¤ основних фонд≥в, попередньо внесених до статутного фонду юридичноњ особи ≥ншими юридичними або ф≥зичними особами, у раз≥ њх виходу з числа засновник≥в або учасник≥в такоњ юридичноњ особи, або при л≥кв≥дац≥њ такоњ юридичноњ особи, у тому числ≥ при њх ввезенн≥ на митну територ≥ю ”крањни (кр≥м п≥дакцизних товар≥в) або вивезенн≥ за меж≥ митноњ територ≥њ ”крањни.
    ѕри зд≥йсненн≥ сп≥льноњ (сум≥сноњ д≥¤льност≥) передача товар≥в (роб≥т, послуг) на баланс платника податку, уповноваженого договором вести обл≥к результат≥в такоњ сп≥льноњ д≥¤льност≥, вважаЇтьс¤ продажем таких товар≥в (роб≥т, послуг);
( ѕ≥дпункт 3.2.8 пункту 3.2 статт≥ 3 в редакц≥њ «акону N 977-XIV ( 977-14 ) в≥д 15.07.99 )

    ( ѕ≥дпункт 3.2.9 пункту 3.2 статт≥ 3 виключено на п≥дстав≥ «акону N 977-XIV ( 977-14 ) в≥д 15.07.99 ) 3.2.9. оплати вартост≥ фундаментальних досл≥джень, науково-досл≥дних та досл≥дницько-конструкторських роб≥т, що зд≥йснюютьс¤ за рахунок ƒержавного бюджету ”крањни; ( —таттю 3 доповнено п≥дпунктом 3.2.9 зг≥дно ≥з «аконом N 550/97-¬– в≥д 26.09.97 )

    3.2.9. безоплатноњ передач≥ у державну власн≥сть чи комунальну власн≥сть територ≥альних громад с≥л, селищ, м≥ст або у њх сп≥льну власн≥сть об'Їкт≥в вс≥х форм власност≥, ¤к≥ перебувають на баланс≥ одного платника податку ≥ передаютьс¤ на баланс ≥ншого платника податку, ¤кщо так≥ операц≥њ зд≥йснюютьс¤ за р≥шенн¤ми  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни, центральних та м≥сцевих орган≥в виконавчоњ влади, орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤, прийн¤тими у межах њх повноважень. ÷е положенн¤ поширюЇтьс¤ на операц≥њ з безоплатноњ передач≥ об'Їкт≥в з балансу платника податку, ¤кий перебуваЇ в державн≥й або комунальн≥й власност≥, на баланс ≥ншоњ юридичноњ особи, ¤ка перебуваЇ в≥дпов≥дно в державн≥й або комунальн≥й власност≥, що зд≥йснюЇтьс¤ за р≥шенн¤м органу державноњ влади або органу м≥сцевого самовр¤дуванн¤, до сфери управл≥нн¤ ¤ких належать такий платник податку та така юридична особа. ( ѕункт 3.2 статт≥ 3 доповнено п≥дпунктом зг≥дно ≥з «аконом N 169/98-¬– в≥д 04.03.98, в редакц≥њ «акону N 163-XIV ( 163-14 ) в≥д 06.10.98, ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 977-XIV( 977-14 ) в≥д 15.07.99, в редакц≥њ «акону N 1330-XIV ( 1330-14 в≥д 21.12.99 )

    —татт¤ 4. Ѕаза оподаткуванн¤

    4.1. Ѕаза оподаткуванн¤ операц≥й з продажу товар≥в (роб≥т, послуг) визначаЇтьс¤ виход¤чи з њх догов≥рноњ (контрактноњ) вартост≥, визначеноњ за в≥льними або регульованими ц≥нами (тарифами) з урахуванн¤м акцизного збору, вв≥зного мита, ≥нших загальнодержавних податк≥в та збор≥в (обов'¤зкових) платеж≥в, за вин¤тком податку на додану варт≥сть, що включаютьс¤ в ц≥ну товар≥в (роб≥т, послуг) зг≥дно ≥з законами ”крањни з питань оподаткуванн¤. ƒо складу догов≥рноњ (контрактноњ) вартост≥ включаютьс¤ будь-¤к≥ суми кошт≥в, варт≥сть матер≥альних ≥ нематер≥альних актив≥в, що передаютьс¤ платнику податку безпосередньо покупцем або через будь-¤ку третю особу в зв'¤зку з компенсац≥Їю вартост≥ товар≥в (роб≥т, послуг), проданих (виконаних, наданих) таким платником податку. ( ѕункт 4.1 статт≥ 4 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 977-XIV ( 977-14 ) в≥д 15.07.99)

    4.2. ” раз≥ продажу товар≥в (роб≥т, послуг) без оплати або з частковою оплатою њх вартост≥ коштами у межах бартерних (товарообм≥нних) операц≥й, зд≥йсненн¤ операц≥й з безоплатноњ передач≥ товар≥в (роб≥т, послуг), натуральних виплат у рахунок оплати прац≥ ф≥зичним особам, що перебувають у трудових в≥дносинах з платником податку, передач≥ товар≥в (роб≥т, послуг) у межах балансу платника податку дл¤ невиробничого використанн¤, витрати на ¤ке не в≥днос¤тьс¤ до валових витрат виробництва (об≥гу) ≥ не п≥дл¤гають амортизац≥њ, а також пов'¤зан≥й з продавцем особ≥ чи суб'Їкту п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥, ¤кий не зареЇстрований ¤к платник податку, база оподаткуванн¤ визначаЇтьс¤ виход¤чи з фактичноњ ц≥ни операц≥њ, але не нижчоњ за звичайн≥ ц≥ни. ( ѕункт 4.2 статт≥ 4 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 169/98-¬– в≥д 04.03.98 )

    4.3. ƒл¤ товар≥в, ¤к≥ ввоз¤тьс¤ (пересилаютьс¤) на митну територ≥ю ”крањни платниками податку, базою оподаткуванн¤ Їдогов≥рна (контрактна) варт≥сть таких товар≥в, але не менша митноњвартост≥, зазначеноњ у вв≥зн≥й митн≥й декларац≥њ з урахуванн¤м витрат на транспортуванн¤, навантаженн¤, розвантаженн¤, перевантаженн¤ та страхуванн¤ до пункту перетину митного кордону”крањни, сплати брокерських, агентських, ком≥с≥йних та ≥нших вид≥в винагород, пов'¤заних з ввезенн¤м (пересиланн¤м) таких товар≥в, плати за використанн¤ об'Їкт≥в ≥нтелектуальноњ власност≥, що належать до таких товар≥в, акцизних збор≥в, вв≥зного мита, а також ≥нших податк≥в, збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в), за вин¤тком податку на додану варт≥сть, що включаютьс¤ у ц≥ну товар≥в (роб≥т, послуг) зг≥дно з законами ”крањни з питань оподаткуванн¤. ¬изначена варт≥сть перераховуЇтьс¤ в украњнськ≥ гривн≥ за валютним (обм≥нним) курсом Ќац≥онального банку ”крањни, що д≥¤в на момент виникненн¤ податкових зобов'¤зань.
    ƒл¤ роб≥т (послуг), ¤к≥ виконуютьс¤ (надаютьс¤) нерезидентами на митн≥й територ≥њ ”крањни, базою оподаткуванн¤ Ї догов≥рна (контрактна) варт≥сть таких роб≥т (послуг) з урахуванн¤м акцизного збору, а також ≥нших податк≥в, збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в), за вин¤тком податку на додану варт≥сть, що включаютьс¤ у ц≥ну продажу роб≥т (послуг) зг≥дно ≥з законами ”крањни з питань оподаткуванн¤. ¬изначена варт≥сть перераховуЇтьс¤ в украњнськ≥ гривн≥ за валютним (обм≥нним) курсом Ќац≥онального банку ”крањни, що д≥¤в на момен виникненн¤ податкових зобов'¤зань.

4.4. ƒл¤ готовоњ продукц≥њ, виготовленоњ на територ≥њ ”крањни з давальницькоњ сировини нерезидента, у раз≥ њњ продажу на митн≥й еритор≥њ ”крањни базою оподаткуванн¤ Ї догов≥рна (контрактна) варт≥сть такоњ продукц≥њ з урахуванн¤м акцизного збору, вв≥зного мита, а також ≥нших податк≥в, збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в), за вин¤тком податку на додану варт≥сть, що включаютьс¤ у ц≥ну такоњ готовоњ продукц≥њ зг≥дно ≥з законами ”крањни з питань оподаткуванн¤. ¬изначена варт≥сть перераховуЇтьс¤ в украњнськ≥ гривн≥ за валютним (обм≥нним) курсом Ќац≥онального банку ”крањни, що д≥¤в на момент виникненн¤ податкових зобов'¤зань. ѕри цьому податок сплачуЇтьс¤ до бюджету покупцем у пор¤дку, передбаченому дл¤ оподаткуванн¤ товар≥в, що ≥мпортуютьс¤, а в≥дпов≥дальн≥сть за сплату податку покупцем такоњ продукц≥њ несе в≥тчизн¤ний њњ переробник.

    4.5. ” раз≥ коли п≥сл¤ продажу товар≥в (роб≥т, послуг) зд≥йснюЇтьс¤ будь-¤ка зм≥на суми компенсац≥њ за продаж товар≥в (роб≥т, послуг), включаючи перерахунок у випадках поверненн¤ проданих товар≥в чи права власност≥ на так≥ товари продавцю, а також у зв'¤зку з визнанн¤м боргу покупц¤ безнад≥йним у пор¤дку, визначеному законодавством ”крањни, податок, нарахований у зв'¤зку з таким продажем, перераховуЇтьс¤ в≥дпов≥дно до зм≥н бази оподаткуванн¤. ѕри цьому продавець зменшуЇ суму податкового зобов'¤занн¤ на суму надм≥рно нарахованого податку, а покупець в≥дпов≥дно зб≥льшуЇ суму податкового зобов'¤занн¤ на таку ж суму в пер≥од, прот¤гом ¤кого була зменшена сума компенсац≥й продавцю. ” зворотному пор¤дку в≥дбуваЇтьс¤ перегл¤д сум податкових зобов'¤зань при зб≥льшенн≥ суми компенсац≥њ продавцю.
    ѕор¤док, передбачений цим пунктом, не застосовуЇтьс¤ дл¤ перегл¤ду ц≥н за операц≥¤ми, ¤кщо хоч одна ≥з стор≥н такоњ операц≥њ не Ї платником податку, за вин¤тком операц≥њ з перегл¤ду ц≥н, пов'¤заних з виконанн¤м гарант≥йних зобов'¤зань.

    4.6. ¬арт≥сть тари, що зг≥дно з умовами договору (контракту) визначена ¤к зворотна (заставна), до бази оподаткуванн¤ не включаЇтьс¤. ” раз≥ коли прот¤гом терм≥ну позовноњ давност≥, визначеноњ законом, з моменту отриманн¤ зворотноњ тари вона не повертаЇтьс¤ в≥дправнику, варт≥сть такоњ зворотноњ тари включаЇтьс¤ до бази оподаткуванн¤ отримувача.

    4.7. ” випадках коли платник податку зд≥йснюЇ п≥дприЇмницьку д≥¤льн≥сть з продажу вживаних товар≥в (ком≥с≥йну торг≥влю), що придбан≥ в ос≥б, не зареЇстрованих платниками податку, та конф≥скованого або безхаз¤йного майна, переданого уповноваженими державними органами дл¤ його реал≥зац≥њ у встановленому законодавством пор¤дку, базою оподаткуванн¤ Ї ком≥с≥йна винагорода такого платника податку. ѕравила ком≥с≥йноњ торг≥вл≥ та визначенн¤ ком≥с≥йноњ винагороди встановлюютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.
    ” випадках коли платник податку зд≥йснюЇ д≥¤льн≥сть з продажу товар≥в, отриманих у межах договор≥в ком≥с≥њ (консигнац≥њ), поруки, дорученн¤, дов≥рчого управл≥нн¤, ≥нших цив≥льно-правових договор≥в, що уповноважують такого платника податку (дал≥ - ком≥с≥онера) зд≥йснювати продаж товар≥в в≥д ≥мен≥ та за дорученн¤м ≥ншоњ особи (дал≥ - ком≥тента) без переданн¤ права власност≥ на так≥ товари, базою оподаткуванн¤ Ї продажна варт≥сть цих товар≥в, визначена у пор¤дку, встановленому цим «аконом. ƒатою зб≥льшенн¤ податкових зобов'¤зань ком≥с≥онера Ї дата, визначена за правилами, встановленими пунктом 7.3 цього «акону, а датою зб≥льшенн¤ суми податкового кредиту ком≥с≥онера Ї дата перерахуванн¤ кошт≥в на користь ком≥тента або наданн¤ останньому ≥нших вид≥в компенсац≥њ вартост≥ зазначених товар≥в. ѕри цьому датою зб≥льшенн¤ податкових зобов'¤зань ком≥тента Ї дата отриманн¤ кошт≥в або ≥нших вид≥в компенсац≥њ вартост≥ товар≥в в≥д ком≥с≥онера.
    ” раз≥ коли платник податку (дал≥ - пов≥рений) зд≥йснюЇ д≥¤льн≥сть з придбанн¤ товар≥в (роб≥т, послуг) за дорученн¤м та за рахунок ≥ншоњ особи (дал≥ - дов≥ритель), датою зб≥льшенн¤ податкового кредиту такого пов≥реного Ї дата перерахуванн¤ кошт≥в (наданн¤ в управл≥нн¤ ц≥нних папер≥в, ≥нших документ≥в, що засв≥дчують в≥дносини боргу) на користь продавц¤ таких товар≥в (роб≥т, послуг) або наданн¤ ≥нших вид≥в компенсац≥й вартост≥ таких товар≥в (роб≥т, послуг), а датою зб≥льшенн¤ податкових зобов'¤зань Ї дата переданн¤ таких товар≥в (результат≥в роб≥т, послуг) дов≥рителю. ѕри цьому дов≥ритель не зб≥льшуЇ податковий кредит на суму кошт≥в (варт≥сть ц≥нних папер≥в, ≥нших документ≥в, що засв≥дчують в≥дносини боргу), перерахованих (переданих) пов≥реному, але маЇ право на зб≥льшенн¤ податкового кредиту у податковий пер≥од отриманн¤ товар≥в (роб≥т, послуг), придбаних пов≥реним за його дорученн¤м.
    «азначене правило не поширюЇтьс¤ на операц≥њ з вивезенн¤ (пересиланн¤) товар≥в за меж≥ митноњ територ≥њ ”крањни або з ввезенн¤ (пересиланн¤) товар≥в на митну територ≥ю ”крањни в межах зазначених договор≥в, оподаткуванн¤ ¤ких регулюЇтьс¤ в≥дпов≥дними нормами цього «акону.
( ѕункт 4.7 статт≥ 4 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами N 550/97-¬– в≥д 26.09.97, N 169/98-¬– в≥д 04.03.98; в редакц≥њ «акону N 977-XIV ( 977-14 ) в≥д 15.07.99 )

    4.8. ” раз≥ коли платник податку зд≥йснюЇ операц≥њ з продажу товар≥в (роб≥т, послуг), ¤к≥ Ї об'Їктом оподаткуванн¤ зг≥дно з пунктом 3.1 статт≥ 3 цього «акону, п≥д забезпеченн¤ боргових зобов'¤зань покупц¤, надане такому платнику податку у форм≥ простого або переказного вексел¤ або ≥нших боргових ≥нструмент≥в
(дал≥ - вексель), випущених таким покупцем або третьою особою, базою оподаткуванн¤ Ї догов≥рна варт≥сть таких товар≥в (роб≥т, послуг) без врахуванн¤ дисконт≥в або ≥нших знижок з ном≥налу такого вексел¤, а за процентними вексел¤ми - догов≥рна варт≥сть таких товар≥в (роб≥т, послуг), зб≥льшена на суму процент≥в, нарахованих або таких, що мають бути нарахован≥ на суму ном≥налу
такого вексел¤.
    ” раз≥ коли платник податку зд≥йснюЇ за згодою
векселедержател¤ зустр≥чну поставку товар≥в (роб≥т, послуг) зам≥сть грошового погашенн¤ суми боргу, зазначеного у вексел≥, базою оподаткуванн¤ Ї догов≥рна варт≥сть таких товар≥в (роб≥т, послуг) без врахуванн¤ дисконт≥в або ≥нших знижок з ном≥налу такого вексел¤, а за процентними вексел¤ми - догов≥рна варт≥сть таких товар≥в (роб≥т, послуг), зб≥льшена на суму процент≥в,
нарахованих або таких, що мають бути нарахован≥ на суму ном≥налу такого вексел¤.
    ¬ексел≥ отриман≥, але не оплачен≥ платником податку, або видан≥, але не оплачен≥ платником податку, не зм≥нюють сум податкових зобов'¤зань або податкового кредиту такого платника податку, незалежно в≥д вид≥в операц≥й, по ¤ких так≥ вексел≥ використовуютьс¤.
( —таттю 4 доповнено пунктом 4.8 зг≥дно ≥з «аконом N 977-XIV ( 977-14 ) в≥д 15.07.99 )

    4.9. якщо основн≥ виробнич≥ фонди або невиробнич≥ фонди л≥кв≥дуютьс¤ за самост≥йним р≥шенн¤м платника податку чи безоплатно передаютьс¤ особ≥, не зареЇстрован≥й платником податку, а також у раз≥ переведенн¤ основних фонд≥в до складу невиробничих фонд≥в така л≥кв≥дац≥¤, безоплатна передача чи переведенн¤ розгл¤даютьс¤ дл¤ ц≥лей оподаткуванн¤ ¤к продаж таких основних
виробничих фонд≥в або невиробничих фонд≥в за звичайними ц≥нами, що д≥ють на момент такого продажу, а дл¤ основних фонд≥в групи 1 - за звичайними ц≥нами, але не менше њх балансовоњ вартост≥.
    ѕравила цього пункту не поширюютьс¤ на випадки, коли основн≥ виробнич≥ фонди або невиробнич≥ фонди л≥кв≥дуютьс¤ у зв'¤зку з њх знищенн¤м або зруйнуванн¤м внасл≥док д≥њ обставин непереборноњ сили, в ≥нших випадках, коли така л≥кв≥дац≥¤ зд≥йснюЇтьс¤ без згоди платника податку, в тому числ≥ в раз≥ викраденн¤ основних
фонд≥в, або коли платник податку надаЇ податковому органу в≥дпов≥дний документ про знищенн¤, роз≥бранн¤ або перетворенн¤ основного фонду ≥ншими способами, внасл≥док чого основний фонд не може використовуватис¤ у майбутньому за перв≥сним призначенн¤м.
    ” раз≥ коли внасл≥док л≥кв≥дац≥њ основного фонду отримуютьс¤ комплектуюч≥, складов≥ частини, компоненти або ≥нш≥ в≥дходи, ¤к≥ мають варт≥сть, л≥кв≥дац≥¤ таких комплектуючих, складових частин, компонент≥в або ≥нших в≥дход≥в проводитьс¤ за правилами, встановленими дл¤ л≥кв≥дац≥њ основного фонду.
( —таттю 4 доповнено пунктом 4.9 зг≥дно ≥з «аконом N 977-XIV ( 977-14 ) в≥д 15.07.99 )

    —татт¤ 5. ќперац≥њ, що зв≥льнен≥ в≥д оподаткуванн¤

    5.1. «в≥льн¤ютьс¤ в≥д оподаткуванн¤ операц≥њ з:
    5.1.1. продажу в≥тчизн¤них продукт≥в дит¤чого харчуванн¤ молочними кухн¤ми та спец≥ал≥зованими магазинами ≥ куточками, ¤к≥ виконують функц≥њ роздаточних пункт≥в, у пор¤дку ≥ за перел≥ком
продукт≥в, встановленими  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни;

    5.1.2. продажу (передплати) ≥ доставки пер≥одичних видань друкованих засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ в≥тчизн¤ного виробництва; продажу книжок в≥тчизн¤ного виробництва; продажу учн≥вських
зошит≥в, п≥дручник≥в та навчальних пос≥бник≥в;

    5.1.3. наданн¤ зг≥дно з перел≥ком, встановленим  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни, послуг з вищоњ, середньоњ, профес≥йно-техн≥чноњ та початковоњ осв≥ти закладами осв≥ти, ¤к≥ мають спец≥альний дозв≥л (л≥ценз≥ю) на наданн¤ таких послуг та послуг з вихованн¤ та осв≥ти д≥тей будинками культури в с≥льськ≥й м≥сцевост≥, дит¤чими
музичними та художн≥ми школами, школами мистецтв;

    5.1.4. продажу товар≥в спец≥ального призначенн¤ дл¤ ≥нвал≥д≥в за перел≥ком, встановленим  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни;

    5.1.5. послуг з доставки пенс≥й та грошовоњ допомоги
населенню;

    5.1.6. наданн¤ послуг з реЇстрац≥њ акт≥в громад¤нського стану державними органами, уповноваженими зд≥йснювати таку реЇстрац≥ю зг≥дно ≥з законодавством;

    5.1.7. продажу л≥карських засоб≥в та вироб≥в медичного призначенн¤, зареЇстрованих в ”крањн≥ у встановленому законодавством пор¤дку, в тому числ≥ наданн¤ послуг з такого продажу аптечними установами;

    5.1.8. наданн¤ послуг з охорони здоров'¤ зг≥дно з перел≥ком, встановленим  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни, закладами охорони здоров'¤, ¤к≥ мають спец≥альний дозв≥л (л≥ценз≥ю) на наданн¤ таких послуг;

    5.1.9. продажу пут≥вок на санаторно-курортне л≥куванн¤ та в≥дпочинок д≥тей у закладах за перел≥ком, встановленим  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. «азначена п≥льга не поширюЇтьс¤ на продаж пут≥вок нерезидентам;
    продажу пут≥вок на санаторно-курортне л≥куванн¤ та в≥дпочинок у санаторно-курортних закладах, розм≥щених в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим (включаючи продаж пут≥вок нерезидентам);
( ѕ≥дпункт 5.1.9 пункту 5.1 статт≥ 5 доповнено абзацом зг≥дно ≥з «аконом N 854-XIV ( 854-14 ) в≥д 07.07.99 )

    5.1.10. наданн¤ в пор¤дку та в межах норм, встановлених  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни, послуг з:
    утриманн¤ д≥тей у дошк≥льних закладах, школах-≥нтернатах, к≥мнатах-розпод≥льниках установ ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни,
    утриманн¤ ос≥б у будинках дл¤ престар≥лих та ≥нвал≥д≥в,
    харчуванн¤ та облаштуванн¤ на н≥чл≥г ос≥б, ¤к≥ не мають житла, у спец≥ально в≥дведених дл¤ цього м≥сц¤х,
    харчуванн¤ д≥тей у школах, профес≥йно-техн≥чних училищах та громад¤н у закладах охорони здоров'¤;
    харчуванн¤, забезпеченн¤ речовим майном,
комунально-побутовими та ≥ншими послугами, що надаютьс¤ спецконтингенту в установах пен≥тенц≥арноњ системи зг≥дно з перел≥ком, затвердженим  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни; ( ѕ≥дпункт 5.1.10 статт≥ 5 доповнено абзацом зг≥дно ≥з «аконом
N 550/97-¬– в≥д 26.09.97 )

    5.1.11. наданн¤ послуг державними службами зайн¤тост≥ ”крањни за перел≥ком, встановленим  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни;

    5.1.12. наданн¤ послуг арх≥вними установами ”крањни, пов'¤заних з наданн¤м документ≥в Ќац≥онального арх≥вного фонду ”крањни юридичним ≥ ф≥зичним особам, а також продажу арх≥вним
установам ”крањни документ≥в Ќац≥онального арх≥вного фонду ”крањни, ¤к≥ перебувають у власност≥ юридичних або ф≥зичних ос≥б в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни;

    5.1.13. наданн¤ послуг з перевезенн¤ пасажир≥в м≥ським ≥ прим≥ським пасажирським транспортом та автомоб≥льним транспортом у межах району, тарифи на ¤к≥ регулюютьс¤ у встановленому законом пор¤дку, за вин¤тком операц≥й з наданн¤ пасажирського транспорту в оренду (прокат);

    5.1.14. наданн¤ культових послуг та продажу предмет≥в культового призначенн¤ рел≥г≥йними орган≥зац≥¤ми за перел≥ком, встановленим  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни;

    5.1.15. наданн¤ послуг з похованн¤ за перел≥ком,
встановленим  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни будь-¤ким платником податку; ( ѕ≥дпункт 5.1.15 пункту 5.1 статт≥ 5 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 169/98-¬– в≥д 04.03.98 )

    5.1.16. передач≥ конф≥скованого майна, знах≥док, скарб≥в або майна, визнаних безхаз¤йними, у розпор¤дженн¤ державних орган≥в або орган≥зац≥й, уповноважених зд≥йснювати њх збереженн¤ або продаж зг≥дно ≥з законодавством;

    5.1.17. передач≥ земельних д≥л¤нок, що знаход¤тьс¤ п≥д об'Їктами нерухомост≥ або незабудованоњ земл≥ у раз≥, коли така передача дозволена зг≥дно з положенн¤ми «емельного кодексу ”крањни;

    5.1.18. безкоштовноњ передач≥ рухомого складу одн≥Їю зал≥зницею або п≥дприЇмством зал≥зничного транспорту загального користуванн¤ ≥ншим зал≥зниц¤м або п≥дприЇмствам зал≥зничного транспорту загального користуванн¤ державноњ форми власност≥ в пор¤дку, встановленому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни;

    5.1.19. приватизац≥њ державного майна, а також з безоплатноњ приватизац≥њ житлового фонду, присадибних земельних д≥л¤нок та земельних пањв в≥дпов≥дно до законодавства; ( ѕункт 5.1 статт≥ 5 доповнено п≥дпунктом 5.1.19 зг≥дно ≥з «аконом N 550/97-¬– в≥д 26.09.97; ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 977-XIV
( 977-14 ) в≥д 15.07.99 )

    5.1.20. виконанн¤ роб≥т (варт≥сть роб≥т) з буд≥вництва житла, що зд≥йснюютьс¤ за рахунок кошт≥в ф≥зичних ос≥б, та передач≥ такого житла у власн≥сть таким ф≥зичним особам; ( ѕункт 5.1 статт≥ 5 доповнено п≥дпунктом 5.1.20 зг≥дно ≥з «аконом N 550/97-¬– в≥д 26.09.97 )
(–едакц≥¤ п≥дпункту 5.1.20 пункту 5, що набираЇ чинност≥ з 1 с≥чн¤ 2000 року: 5.1.20. виконанн¤ роб≥т (варт≥сть роб≥т) з буд≥вництва житла незалежно в≥д джерел ф≥нансуванн¤. ( ѕункт 5.1 статт≥ 5 доповнено п≥дпунктом 5.1.20 зг≥дно ≥з «аконом N 550/97-¬– в≥д 26.09.97; в редакц≥њ «акону N 942-XIV ( 942-14 ) в≥д 14.07.99 )

    5.1.21. поданн¤ благод≥йноњ допомоги, а саме безоплатноњ передач≥ товар≥в (роб≥т, послуг), у тому числ≥ при њх ввезенн≥ (пересиланн≥) на митну територ≥ю ”крањни, закладам науки, ф≥зкультури ≥ спорту, що утримуютьс¤ за рахунок бюджет≥в; закладам дошк≥льноњ, початковоњ, середньоњ, профес≥йно-техн≥чноњ та вищоњ
осв≥ти, закладам охорони здоров'¤, культури; рел≥г≥йним, благод≥йним орган≥зац≥¤м, зареЇстрованим у пор¤дку, встановленому законодавством, а також операц≥њ з безоплатноњ передач≥ таких товар≥в (роб≥т, послуг) набувачам (суб'Їктам) благод≥йноњ допомоги в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни.
    ѕ≥д безоплатною передачею сл≥д розум≥ти наданн¤ товар≥в (роб≥т, послуг) набувачам благод≥йноњ допомоги без будь-¤коњ грошовоњ, матер≥альноњ або ≥нших вид≥в компенсац≥й благод≥йн≥й орган≥зац≥њ такими отримувачами або ≥ншими особами, пов'¤заними з ними. ѕорушенн¤ цього правила прир≥внюЇтьс¤ до навмисного ухиленн¤ в≥д оподаткуванн¤.
    ѕравила маркуванн¤ та пор¤док розпод≥лу товар≥в, отриманих ¤к благод≥йна допомога, а також контролю за ц≥льовим розпод≥лом благод≥йноњ допомоги у вигл¤д≥ конкретно наданих послуг або виконаних роб≥т встановлюютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.
    ћаркован≥ товари, отриман≥ з метою поданн¤ благод≥йноњ допомоги, ¤к≥ продаютьс¤ за грошов≥ кошти або ≥нш≥ види компенсац≥њ, та/або виручка, отримана за такий продаж, п≥дл¤гають
вилученню у недобросов≥сного продавц¤ ≥ конф≥скуютьс¤ в доход держави у встановленому пор¤дку. ( јбзац четвертий п≥дпункту 5.1.21 пункту 5.1 статт≥ 5 в редакц≥њ «акону N 794/97-¬– в≥д 30.12.97 )
    Ќе п≥дл¤гають зв≥льненню в≥д оподаткуванн¤ операц≥њ з поданн¤ благод≥йноњ допомоги у вигл¤д≥ товар≥в (роб≥т, послуг), оподатковуваних акцизним збором, ц≥нних папер≥в, нематер≥альних актив≥в та товар≥в (роб≥т, послуг), призначених дл¤ використанн¤ у п≥дприЇмницьк≥й д≥¤льност≥, перел≥к ¤ких визначаЇтьс¤  аб≥нетом
ћ≥н≥стр≥в ”крањни.
    ” раз≥ ¤кщо товари (роботи, послуги) ввоз¤тьс¤
(пересилаютьс¤) на митну територ≥ю ”крањн≥ ¤к благод≥йна допомога у к≥лькост≥, що становить чи може становити загрозу конкурентоздатност≥ аналог≥чним товарам (роботам, послугам) платник≥в податку,  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни за за¤вою таких платник≥в податку маЇ право ввести обмеженн¤ на застосуванн¤ п≥льги, встановленоњ цим пунктом стосовно окремоњ групи товар≥в на строк не менше 12 календарних м≥с¤ц≥в.
( —таттю 5 доповнено п≥дпунктом 5.1.21 зг≥дно ≥з «аконом N 644/97-¬– в≥д 19.11.97 - набираЇ чинност≥ з 01.01.98 )

    5.1.22. оплати вартост≥    фундаментальних досл≥джень, науково-досл≥дних ≥ досл≥дницько конструкторських роб≥т, ¤к≥ зд≥йснюютьс¤ за рахунок ƒержавного бюджету ”крањни; ( ѕункт 5.1 статт≥ 5 доповнено п≥дпунктом 5.1.22 зг≥дно ≥з «аконом N 977-XIV
( 977-14 ) в≥д 15.07.99 )

    5.2. «в≥льн¤ютьс¤ в≥д оподаткуванн¤ операц≥њ з:
    5.2.1. продажу товар≥в (роб≥т, послуг), за вин¤тком
п≥дакцизних товар≥в, грального б≥знесу, п≥дприЇмствами, що заснован≥ всеукрањнськими громадськими орган≥зац≥¤ми ≥нвал≥д≥в та майно ¤ких Ї њх повною власн≥стю, де к≥льк≥сть ≥нвал≥д≥в, ¤к≥ мають там основне м≥сце роботи, становить прот¤гом попереднього зв≥тного пер≥оду не менше 50 в≥дсотк≥в загальноњ чисельност≥ працюючих, ≥ за умови, що фонд оплати прац≥ таких ≥нвал≥д≥в становить прот¤гом попереднього зв≥тного пер≥оду не менше 25
в≥дсотк≥в суми загальних витрат на оплату прац≥, що в≥днос¤тьс¤ до складу валових витрат виробництва (об≥гу). ѕерел≥к всеукрањнських громадських орган≥зац≥й ≥нвал≥д≥в, на п≥дприЇмства ¤ких поширюЇтьс¤ ц¤ п≥льга, затверджуЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. ѕ≥дприЇмство, ¤ке п≥дпадаЇ п≥д д≥ю цього пункту,
реЇструЇтьс¤ в податковому орган≥ у пор¤дку, передбаченому дл¤ платник≥в податку, та отримуЇ право виписки податковоњ накладноњ без нарахуванн¤ податку на додану варт≥сть. ѕодаткова зв≥тн≥сть таких п≥дприЇмств зд≥йснюЇтьс¤ у пор¤дку, встановленому
центральним податковим органом ”крањни.
    ƒ≥¤ цього п≥дпункту не поширюЇтьс¤ на операц≥њ з продажу товар≥в (роб≥т, послуг), зазначених в п≥дпункт≥ 6.2.8 пункту 6.2 статт≥ 6 цього «акону. ( ѕ≥дпункт 5.2.1 пункту 5.2 статт≥ 5 доповнений абзацом зг≥дно ≥з «аконом N 208/98-¬– в≥д 24.03.98 ) ( ѕ≥дпункт 5.2.1 статт≥ 5 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 550/97-¬– в≥д 26.09.97, в редакц≥њ «акону N 698/97-¬– в≥д 05.12.97 )

    5.2.2. виконанн¤ роб≥т за рахунок кошт≥в ≥нвестор≥в по в≥йни та член≥в с≥мей в≥йськовослужбовц≥в, що загинули п≥д час виконанн¤ службових обов'¤зк≥в;

    5.2.3. безкоштовноњ передач≥ продукц≥њ (роб≥т, послуг)
власного виробництва допом≥жними с≥льськими господарствами ≥ л≥кувально-виробничими трудовими майстерн¤ми (цехами, д≥льниц¤ми) будинк≥в-≥нтернат≥в та територ≥альних центр≥в по обслуговуванню самотн≥х громад¤н похилого в≥ку (пенс≥онер≥в), за умови, що така
передача зд≥йснюЇтьс¤ дл¤ забезпеченн¤ власних потреб зазначених заклад≥в;

    5.2.4. наданн¤ в с≥льськ≥й м≥сцевост≥ с≥льськогосподарськими товаровиробниками послуг з ремонту шк≥л, дошк≥льних заклад≥в, ≥нтернат≥в, заклад≥в охорони здоров'¤ та поданн¤ матер≥альноњ допомоги (в межах одного неоподатковуваного м≥н≥муму доход≥в
громад¤н на м≥с¤ць на одну особу) продуктами харчуванн¤ власного виробництва та послуг з обробки земл≥ багатод≥тним с≥м'¤м, ветеранам прац≥ ≥ в≥йни, реаб≥л≥тованим громад¤нам, ≥нвал≥дам прац≥, ≥нвал≥дам дитинства, одиноким особам похилого в≥ку, особам,
¤к≥ постраждали внасл≥док „орнобильськоњ катастрофи, та школам, дошк≥льним закладам, ≥нтернатам, закладам охорони здоров'¤;
    наданн¤ в с≥льськ≥й м≥сцевост≥ с≥льськогосподарськими товаровиробниками в пер≥од проведенн¤ польових роб≥т послуг з харчуванн¤ механ≥затор≥в ≥ тваринник≥в продуктами власного
виробництва в польових њдальн¤х;
    5.2.5. продажу та безкоштовноњ передач≥ прилад≥в,
обладнанн¤, матер≥ал≥в науковим установам та науковим орган≥зац≥¤м, вищим навчальним закладам III-IV р≥вн≥в акредитац≥њ, внесеним до ƒержавного реЇстру наукових орган≥зац≥й, ¤ким надаЇтьс¤ п≥дтримка держави за умови використанн¤ њх виключно дл¤
власних потреб; ( ѕункт 5.2 статт≥ 5 доповнено п≥дпунктом 5.2.5 зг≥дно ≥з «аконом N 285-XIV ( 285-14 ) в≥д 01.12.98 )
    5.2.6. наданн¤ послуг ≥з збиранн¤ та загот≥вл≥ окремих вид≥в в≥дход≥в ¤к вторинноњ сировини, перел≥к ¤ких визначаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. ( —таттю 5 доповнено п≥дпунктом 5.2.6. зг≥дно ≥з «аконом N 1288-XIV ( 1288-14 ) в≥д 14.12.99 )

    5.3. «в≥льн¤ютьс¤ в≥д оподаткуванн¤ операц≥њ з продажу товар≥в (роб≥т, послуг), передбачених дл¤ власних потреб дипломатичних представництв, консульських установ ≥ноземних держав та представництв м≥жнародних орган≥зац≥й в ”крањн≥, а також дл¤
використанн¤ дипломатичним персоналом цих дипломатичних м≥с≥й та членами њх с≥мей, ¤к≥ проживають разом з особами цього персоналу. ѕор¤док зв≥льненн¤ та перел≥к операц≥й, що п≥дл¤гають зв≥льненню,
встановлюютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни виход¤чи з принципу взаЇмност≥ стосовно кожноњ окремоњ держави.

    5.4. «в≥льн¤ютьс¤ в≥д оподаткуванн¤ операц≥њ з ввезенн¤ на митну територ≥ю ”крањни товар≥в морського промислу (риба, ссавц≥, мушл≥, ракопод≥бн≥, водн≥ рослини тощо, охолоджен≥, солон≥, морожен≥, консервован≥, перероблен≥ в борошно або в ≥ншу продукц≥ю), видобутих (виловлених,    вироблених)    суднами, зареЇстрованими у ƒержавному судновому реЇстр≥ ”крањни або —уднов≥й книз≥ ”крањни. ќперац≥њ з подальшого продажу зазначених товар≥в юридичними особами - судновласниками або фрахтувальниками оподатковуютьс¤ у загальному пор¤дку. ( ѕункт 5.4 статт≥ 5 в редакц≥њ «акону N 794/97-¬– в≥д 30.12.97 )

    5.5. «в≥льненн¤ в≥д оподаткуванн¤, передбачен≥ пунктами 5.1 та 5.3 ц≥Їњ статт≥, поширюютьс¤ на операц≥њ з ввезенн¤ (пересиланн¤) на митну територ≥ю ”крањни зазначених товар≥в (роб≥т, послуг).

    5.6. «в≥льненн¤ в≥д оподаткуванн¤, передбачен≥ пунктами 5.1, 5.2 та 5.5 ц≥Їњ статт≥, не поширюютьс¤ на операц≥њ з п≥дакцизними товарами.

    5.7. «в≥льн¤ютьс¤ в≥д оподаткуванн¤ операц≥њ з ввезенн¤ (≥мпортуванн¤) науковими установами, науковими орган≥зац≥¤ми, вищими навчальними закладами III-IV р≥вн≥в акредитац≥њ наукових прилад≥в ≥ обладнанн¤, ¤к≥ використовуютьс¤ ними виключно дл¤
власних потреб. ( —таттю 5 доповнено пунктом 5.7 зг≥дно ≥з «аконом N 285-XIV ( 285-14 ) в≥д 01.12.98 )    —татт¤ 6. —тавки податку

    6.1. ќб'Їкти оподаткуванн¤, що визначен≥ статтею 3 цього «акону, за вин¤тком операц≥й, зв≥льнених в≥д оподаткуванн¤, та операц≥й, до ¤ких застосовуЇтьс¤ нульова ставка зг≥дно з цим «аконом, оподатковуютьс¤ за ставкою 20 в≥дсотк≥в.

    6.1.1. ѕодаток становить 20 в≥дсотк≥в бази оподаткуванн¤, визначеноњ статтею 4 цього «акону, та додаЇтьс¤ до ц≥ни товар≥в (роб≥т, послуг).

    6.2. ѕодаток за нульовою ставкою обчислюЇтьс¤ щодо операц≥й з:
    6.2.1. продажу товар≥в, що були вивезен≥ (експортован≥) платником податку за меж≥ митноњ територ≥њ ”крањни.
    ” тому числ≥ за нульовою ставкою оподатковуютьс¤ операц≥њ з:
    - поставки дл¤ заправки або постачанн¤ морських (океанських)суден, що:
    використовуютьс¤ дл¤ нав≥гац≥йноњ д≥¤льност≥, перевезенн¤ пасажир≥в або вантаж≥в за плату, ≥ншоњ комерц≥йноњ, промисловоњ або риболовецькоњ д≥¤льност≥, зд≥йснюваноњ за межами територ≥альних вод ”крањни;
    використовуютьс¤ дл¤ р¤туванн¤ або поданн¤ допомоги у нейтральних або територ≥альних водах ≥нших крањн;
    вход¤ть до складу в≥йськово-морських сил ”крањни та в≥дправл¤ютьс¤ за меж≥ територ≥альних вод ”крањни, у тому числ≥ на ¤к≥рн≥ сто¤нки;

    - поставки дл¤ заправки або постачанн¤ пов≥тр¤них суден, що:
    виконують м≥жнародн≥ рейси дл¤ нав≥гац≥йноњ д≥¤льност≥ чи перевезенн¤ пасажир≥в або вантаж≥в за плату;
    вход¤ть до складу в≥йськово-пов≥тр¤них сил ”крањни та в≥дправл¤ютьс¤ за меж≥ пов≥тр¤ного кордону ”крањни, у тому числ≥ у м≥сц¤ тимчасового базуванн¤;

    - поставки дл¤ заправки (дозаправки) та постачанн¤ косм≥чних корабл≥в, а також супутник≥в.
    “овари вважаютьс¤ вивезеними (експортованими) платником податку за меж≥ митноњ територ≥њ ”крањни в раз≥, ¤кщо њх вивезенн¤ (експортуванн¤) засв≥дчене належно оформленою митною вантажною декларац≥Їю.
    ѕродаж товар≥в дл¤ постачанн¤ зал≥зничного та автомоб≥льного транспорту на митн≥й територ≥њ ”крањни незалежно в≥д його належност≥ та вид≥в перевезень, що зд≥йснюЇ такий транспорт, оподатковуЇтьс¤ за ставкою, передбаченою п≥дпунктом 6.1.1 ц≥Їњ статт≥;

    6.2.2. продажу роб≥т (послуг), призначених дл¤ використанн¤ та споживанн¤ за межами митноњ територ≥њ ”крањни.
    ” тому числ≥ за нульовою ставкою оподатковуютьс¤ операц≥њ з:
    наданн¤ нерезидентам в оренду, чартер, фрахт морських або пов≥тр¤них суден, що використовуютьс¤ на м≥жнародних маршрутах або л≥н≥¤х, а також косм≥чних корабл≥в або супутник≥в чи њх частин або окремих функц≥й;
    наданн¤ послуг персоналу з обслуговуванн¤ морських, пов≥тр¤них та косм≥чних об'Їкт≥в, зазначених у п≥дпункт≥ 6.2.1 ц≥Їњ статт≥;
    наданн¤ послуг з передач≥ авторських прав, л≥ценз≥й,
патент≥в, прав на використанн¤ торгових марок та ≥нших юридичних ≥ економ≥чних знань, а також обробки даних та ≥нформатики дл¤ нерезидент≥в;
    наданн¤ послуг з орган≥зац≥њ реклами ≥ публ≥чних зв'¤зк≥в замежами ”крањни; забезпеченн¤ персоналом нерезидент≥в ”крањни; культурноњ, спортивноњ, осв≥тньоњ д≥¤льност≥ за межами ”крањни;
    наданн¤ послуг з туризму на територ≥њ ”крањни в раз≥ њх продажу за межами ”крањни безпосередньо або при посередництв≥ нерезидент≥в ≥з застосуванн¤м безгот≥вкових розрахунк≥в.
    ѕродаж послуг з туризму резидентам на митн≥й територ≥њ ”крањни безпосередньо особою, що зд≥йснюЇ туристичну д≥¤льн≥сть, або через њњ агент≥в, що не Ї резидентами, оподатковуЇтьс¤ за ставкою, визначеною п≥дпунктом 6.1.1 ц≥Їњ статт≥;

    6.2.3. продажу товар≥в (роб≥т, послуг) п≥дприЇмствами
роздр≥бноњ торг≥вл≥, ¤к≥ розташован≥ на територ≥њ ”крањни у зонах митного контролю (безмитних магазинах), в≥дпов≥дно до пор¤дку, встановленого  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.
    ѕродаж товар≥в (роб≥т, послуг) безмитними магазинами без нарахуванн¤ податку на додану варт≥сть може зд≥йснюватис¤ виключно ф≥зичним особам, ¤к≥ вињжджають за митний кордон ”крањни, або ф≥зичним особам, ¤к≥ перем≥щуютьс¤ транспортними засобами, що належать резидентам та знаход¤тьс¤ поза митними кордонами ”крањни. ѕор¤док контролю за дотриманн¤м норм цього п≥дпункту встановлюЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. ѕорушенн¤ норм цього п≥дпункту т¤гне за собою в≥дпов≥дальн≥сть, встановлену законодавством.
    “овари, придбан≥ у безмитних магазинах без сплати податку на додану варт≥сть, у раз≥ зворотного ввезенн¤ таких товар≥в на митну територ≥ю ”крањни п≥дл¤гають оподаткуванню у пор¤дку, передбаченому дл¤ оподаткуванн¤ операц≥й ≥з ввезенн¤ (пересиланн¤)
товар≥в на митну територ≥ю ”крањни;

    6.2.4. наданн¤ транспортних послуг з перевезенн¤ пасажир≥в та вантаж≥в за межами митного кордону ”крањни, а саме: в≥д пункту за межами державного кордону ”крањни до пункту проведенн¤ митних процедур з випуску пасажир≥в або вантаж≥в з-п≥д митного контролю
на митну територ≥ю ”крањни (включаючи внутр≥шн≥ митниц≥); в≥д пункту проведенн¤ митних процедур з випуску пасажир≥в або вантаж≥в за меж≥ митного кордону ”крањни (включаючи внутр≥шн≥ митниц≥) до пункту поза межами державного кордону ”крањни; м≥ж пунктами поза
межами митного кордону ”крањни.
    ” раз≥ коли наданн¤ транспортних послуг, визначених частиною першою цього п≥дпункту, зд≥йснюЇтьс¤ у вигл¤д≥ брокерських, агентських або ком≥с≥йних операц≥й з транспортними квитками, проњзними документами, укладанн¤ договор≥в або рахунк≥в на транспортуванн¤ пасажир≥в або вантаж≥в дов≥реною особою перев≥зника, операц≥њ з таких послуг оподатковуютьс¤ за ставкою, передбаченою пунктом 6.1 ц≥Їњ статт≥.
    ќперац≥њ з наданн¤ послуг платником податку, пов'¤зан≥ з перевезенн¤м (перем≥щенн¤м) пасажир≥в ≥ вантаж≥в транзитом через територ≥ю ”крањни, оподатковуютьс¤ за ставкою, встановленою пунктом 6.1 ц≥Їњ статт≥, ¤ка маЇ включатис¤ до вартост≥ послуг за транзит;

    ( ѕ≥дпункт 6.2.5 пункту 6.2 статт≥ 6 виключено на п≥дстав≥ «акону N 1274-XIV ( 1274-14 ) в≥д 03.12.99 - набираЇ чинност≥ з 01.01.2000 ) 6.2.5. продажу вуг≥лл¤ та продукт≥в його збагаченн¤, вуг≥льних ≥ торфових брикет≥в; продажу електроенерг≥њ; ( ѕ≥дпункт 6.2.5 статт≥ 6 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 550/97-¬– в≥д 26.09.97 )

    6.2.6. продажу переробним п≥дприЇмствам молока та м'¤са живою вагою с≥льськогосподарськими товаровиробниками вс≥х форм власност≥ ≥ господарюванн¤; ( ѕункт 6.2 статт≥ 6 доповнено п≥дпунктом 6.2.6 зг≥дно ≥з «аконом N 770/97-¬– в≥д 23.12.97 )

    ( ѕ≥дпункт 6.2.7 пункту 6.2 статт≥ 6 виключено на п≥дстав≥ «акону N 1274-XIV ( 1274-14 ) в≥д 03.12.99 - набираЇ чинност≥ з 01.01.2000 ) 6.2.7. продажу газу, ≥мпортованого в ”крањну. ( ѕункт 6.2 статт≥ 6 доповнено п≥дпунктом 6.2.7 зг≥дно ≥з «аконом N 799/97-¬– в≥д 30.12.97 )

    6.2.8. продажу товар≥в (роб≥т, послуг) власного виробництва, за вин¤тком п≥дакцизних товар≥в, посередницькоњ та рекламноњ д≥¤льност≥, грального б≥знесу, п≥дприЇмствами, що заснован≥ ”крањнським товариством глухих та майно ¤ких Ї њх повною
власн≥стю, ≥ншим платникам податку. «азначена норма поширюЇтьс¤ т≥льки на п≥дприЇмства, де к≥льк≥сть ≥нвал≥д≥в, ¤к≥ мають там основне м≥сце роботи, становить прот¤гом попереднього зв≥тного пер≥оду не менше 50 в≥дсотк≥в загальноњ чисельност≥ працюючих та
фонд оплати прац≥ таких ≥нвал≥д≥в становить прот¤гом попереднього зв≥тного пер≥оду не менше 40 в≥дсотк≥в суми загальних виплат на оплату прац≥, що включаЇтьс¤ до складу валових витрат виробництва
(об≥гу).
    ѕор¤док в≥днесенн¤ товар≥в (роб≥т, послуг) до власного виробництва п≥дприЇмств, заснованих ”крањнським товариством глухих, встановлюЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.
( ѕункт 6.2 статт≥ 6 доповнений п≥дпунктом 6.2.8 зг≥дно ≥з «аконом N 208/98-¬– в≥д 24.03.98 )

    6.3. Ќе дозвол¤Їтьс¤ застосуванн¤ нульовоњ ставки податку до операц≥й з вивезенн¤ (експорту) товар≥в (роб≥т, послуг) у раз≥, коли так≥ операц≥њ зв≥льнено в≥д оподаткуванн¤ на митн≥й територ≥њ ”крањни зг≥дно з пунктами 5.1 та 5.2 цього «акону.


        —татт¤ 7. ѕор¤док обчисленн¤ ≥ сплати податку

     ( ƒ≥ю статт≥ 7 зупинено дл¤ с≥льськогосподарських
     товаровиробник≥в - учасник≥в експерименту щодо
     запровадженн¤ Їдиного (ф≥ксованого) податку на
     територ≥њ √лобинського району ѕолтавськоњ област≥
     в частин≥    вс≥х операц≥й, що Ї об'Їктом
     оподаткуванн¤, кр≥м операц≥й з продажу продукц≥њ
     власного виробництва такими с≥льськогосподарськими
     товаровиробниками. Ќа операц≥њ з продажу продукц≥њ
     власного    виробництва с≥льськогосподарськими
     товаровиробниками - учасниками експерименту щодо
     запровадженн¤ Їдиного (ф≥ксованого) податку на
     територ≥њ √лобинського району ѕолтавськоњ област≥
     не поширюЇтьс¤ д≥¤ пункту 7.7 «акону ”крањни
     "ѕро податок на додану варт≥сть" зг≥дно ≥з «аконами
     N 25/98-¬– в≥д 15.01.98, N 277-XIV ( 277-14 ) в≥д 20.11.98 )

    7.1. ѕродаж товар≥в (роб≥т, послуг) зд≥йснюЇтьс¤ за
догов≥рними (контрактними) ц≥нами з додатковим нарахуванн¤м податку на додану варт≥сть.

    7.2. ѕодаткова накладна
    7.2.1. ѕлатник податку зобов'¤заний надати покупцю податкову накладну, що маЇ м≥стити зазначен≥ окремими р¤дками:
    а) пор¤дковий номер податковоњ накладноњ;
    б) дату виписуванн¤ податковоњ накладноњ;
    в) назву юридичноњ особи або пр≥звище, ≥м'¤ та по батьков≥ ф≥зичноњ особи, зареЇстрованоњ ¤к платник податку на додану варт≥сть;
    г) податковий номер платника податку (продавц¤ та покупц¤);
    д) м≥сце розташуванн¤ юридичноњ особи або м≥сце податковоњ адреси ф≥зичноњ особи, зареЇстрованоњ ¤к платник податку на додану варт≥сть;
    е) опис (номенклатуру) товар≥в (роб≥т, послуг) та њх
к≥льк≥сть (обс¤г, об'Їм);
    Ї) повну назву отримувача;
    ж) ц≥ну продажу без врахуванн¤ податку;
    з) ставку податку та в≥дпов≥дну суму податку у цифровому значенн≥;
    и) загальну суму кошт≥в, що п≥дл¤гають сплат≥ з урахуванн¤м податку.

    7.2.2. ” раз≥ зв≥льненн¤ в≥д оподаткуванн¤ у випадках,
передбачених статтею 5 цього «акону, у податков≥й накладн≥й робитьс¤ запис "Ѕез ѕƒ¬" з посиланн¤м на в≥дпов≥дний п≥дпункт пункту 5.1 чи пункт статт≥ 5.

    7.2.3. ѕодаткова накладна складаЇтьс¤ у момент виникненн¤ податкових зобов'¤зань продавц¤ у двох прим≥рниках. ќриг≥нал податковоњ накладноњ надаЇтьс¤ покупцю, коп≥¤ залишаЇтьс¤ у продавц¤ товар≥в (роб≥т, послуг). ( јбзац перший п≥дпункту 7.2.3 пункту 7.2 статт≥ 7 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 644/97-¬– в≥д 19.11.97 )
    ƒл¤ операц≥й, що оподатковуютьс¤ ≥ зв≥льнен≥ в≥д
оподаткуванн¤, складаютьс¤ окрем≥ податков≥ накладн≥.
    ѕодаткова накладна Ї зв≥тним податковим документом ≥ одночасно розрахунковим документом.
    ѕодаткова накладна виписуЇтьс¤ на кожну повну або часткову поставку товар≥в (роб≥т, послуг). ” раз≥ коли частка товару (роб≥т, послуг) не м≥стить в≥докремленоњ вартост≥, перел≥к (номенклатура) частково поставлених товар≥в зазначаЇтьс¤ в додатку до податковоњ накладноњ у пор¤дку, встановленому центральним податковим органом ”крањни, та враховуЇтьс¤ у визначенн≥ загальних
податкових зобов'¤зань.
    ѕлатники податку повинн≥ збер≥гати податков≥ накладн≥ прот¤гом строку, передбаченого законодавством дл¤ зобов'¤зань ≥з сплати податк≥в.

    7.2.4. ѕраво на нарахуванн¤ податку та складанн¤ податкових накладних надаЇтьс¤ виключно особам, зареЇстрованим ¤к платники податку у пор¤дку, передбаченому статтею 9 цього «акону.

    7.2.5. ƒл¤ ф≥зичних ос≥б, не зареЇстрованих ¤к суб'Їкти
п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥, що ввоз¤ть (пересилають) товари (предмети) на митну територ≥ю ”крањни в обс¤гах, що п≥дл¤гають оподаткуванню зг≥дно з законодавством ”крањни, оформленн¤ митноњ декларац≥њ прир≥внюЇтьс¤ до поданн¤ податковоњ накладноњ.

    7.2.6. ѕодаткова накладна видаЇтьс¤ в раз≥ продажу товар≥в (роб≥т, послуг) покупцю на його вимогу. ” будь-¤кому випадку видаЇтьс¤ товарний чек, ≥нший розрахунковий або плат≥жний документ, що п≥дтверджуЇ передачу товар≥в (роб≥т, послуг) та/або прийн¤тт¤ платежу ≥з зазначенн¤м суми податку.
    ” раз≥ порушенн¤ продавцем пор¤дку виписуванн¤ податковоњ накладноњ на вимогу покупц¤ зг≥дно з пунктом 7.2.6 цього «акону покупець маЇ право звернутис¤ до к≥нц¤ поточного податкового пер≥оду з в≥дпов≥дною за¤вою до податкового органу за своњм м≥сцезнаходженн¤м. ƒо за¤ви додаютьс¤ коп≥њ товарних чек≥в або ≥нших розрахункових документ≥в, що засв≥дчують придбанн¤ товар≥в (роб≥т, послуг). —воЇчасно подана за¤ва Ї п≥дставою дл¤ включенн¤ до податкового кредиту суми податку на додану варт≥сть, сплачену у зв'¤зку з придбанн¤м товар≥в (роб≥т, послуг). ( ѕ≥дпункт 7.2.6 пункту 7.2 статт≥ 7 доповнено абзацом зг≥дно ≥з «аконом N 644/97-¬– в≥д 19.11.97 )
    ѕодаткова накладна не виписуЇтьс¤, ¤кщо обс¤г разового продажу товар≥в (роб≥т, послуг) не б≥льший двадц¤ти гривень, у раз≥ продажу транспортних квитк≥в та при виписуванн≥ готельних рахунк≥в. ѕри цьому п≥дставою дл¤ зб≥льшенн¤ суми податкового кредиту Ї товарний чек (≥нший розрахунковий або плат≥жний документ). ( ѕ≥дпункт 7.2.6 пункту 7.2 статт≥ 7 доповнено абзацом зг≥дно ≥з «аконом N 644/97-¬– в≥д 19.11.97 )

    7.2.7. ” раз≥ ввезенн¤ (≥мпортуванн¤) товар≥в документом, що посв≥дчуЇ право на отриманн¤ податкового кредиту, вважаЇтьс¤ належним чином оформлена митна декларац≥¤, ¤ка п≥дтверджуЇ сплату податку на додану варт≥сть.

    7.2.8. ѕлатники податку повинн≥ вести окремий обл≥к з продажу та придбанн¤ щодо:
    операц≥й, що п≥дл¤гають оподаткуванню за ставкою 20 в≥дсотк≥в та зв≥льнен≥ в≥д оподаткуванн¤;
    операц≥й, варт≥сть ¤ких не включаЇтьс¤ до складу валових витрат виробництва (об≥гу) або не п≥дл¤гаЇ амортизац≥њ, вв≥зних (≥мпортних) та вив≥зних (експортних) операц≥й. «азначений обл≥к ведетьс¤ в спец≥альних книгах, форма ≥ пор¤док заповненн¤ ¤ких встановлюютьс¤ центральним податковим органом ”крањни.

    7.3. ƒата виникненн¤ податкових зобов'¤зань
    7.3.1. ƒатою виникненн¤ податкових зобов'¤зань з продажу товар≥в (роб≥т, послуг) вважаЇтьс¤ дата, ¤ка припадаЇ на податковий пер≥од, прот¤гом ¤кого в≥дбуваЇтьс¤ будь-¤ка з под≥й, що сталас¤ ран≥ше:
    або дата зарахуванн¤ кошт≥в в≥д покупц¤ (замовника) на банк≥вський рахунок платника податку ¤к оплата товар≥в (роб≥т, послуг), що п≥дл¤гають продажу, а в раз≥ продажу товар≥в (роб≥т, послуг) за гот≥вков≥ грошов≥ кошти - дата њх оприбуткуванн¤ в кас≥ платника податку, а при в≥дсутност≥ такоњ - дата ≥нкасац≥њ гот≥вкових кошт≥в у банк≥вськ≥й установ≥, що обслуговуЇ платника податку;
    або дата в≥двантаженн¤ товар≥в, а дл¤ роб≥т (послуг) - дата оформленн¤ документа, що засв≥дчуЇ факт виконанн¤ роб≥т (послуг) платником податку.

    7.3.2. ” раз≥ продажу товар≥в (валютних ц≥нностей) або послуг з використанн¤м торговельних автомат≥в або ≥ншого под≥бного устаткуванн¤, що не передбачаЇ на¤вност≥ касового апарата, контрольованого уповноваженою на це ф≥зичною особою, датою виникненн¤ податкових зобов'¤зань вважаЇтьс¤ дата вийманн¤ з таких торговельних апарат≥в або под≥бного устаткуванн¤ грошовоњ виручки.
    ѕравила ≥нкасац≥њ    зазначеноњ виручки встановлюютьс¤ Ќац≥ональним банком ”крањни.
    ” раз≥ коли продаж товар≥в (роб≥т, послуг) через торговельн≥ автомати зд≥йснюЇтьс¤ з використанн¤м жетон≥в, карток або ≥нших зам≥нник≥в гривн≥, датою зб≥льшенн¤ валового доходу вважаЇтьс¤ дата продажу таких жетон≥в, карток або ≥нших зам≥нник≥в гривн≥.

    7.3.3. ” раз≥ коли продаж товар≥в (роб≥т, послуг) зд≥йснюЇтьс¤ з використанн¤м кредитних або дебетових карток, дорожн≥х, комерц≥йних, персональних або ≥нших чек≥в, датою зб≥льшенн¤ податкових зобов'¤зань вважаЇтьс¤ або дата оформленн¤ податковоњ накладноњ, що засв≥дчуЇ факт наданн¤ платником податку товар≥в (роб≥т, послуг) покупцю, або дата виписуванн¤ в≥дпов≥дного рахунка (товарного чека), залежно в≥д того, ¤ка под≥¤ в≥дбулас¤ ран≥ше.

    7.3.4. ƒатою виникненн¤ податкових зобов'¤зань п≥д час зд≥йсненн¤ бартерних (товарообм≥нних) операц≥й вважаЇтьс¤ будь-¤ка з под≥й, що настала ран≥ше:
    або дата в≥двантаженн¤ платником податку товар≥в, а дл¤ роб≥т (послуг) - дата оформленн¤ документа, що засв≥дчуЇ факт виконанн¤ роб≥т (послуг) платником податку;
    або дата оприбуткуванн¤ платником податку товар≥в, а дл¤ роб≥т (послуг) - дата оформленн¤ документа, що засв≥дчуЇ факт отриманн¤ платником податку результат≥в роб≥т (послуг).
    ƒатою виникненн¤ податкових зобов'¤зань при зд≥йсненн≥ бартерних (товарообм≥нних) операц≥й з нерезидентами вважаЇтьс¤ дата под≥њ, що в≥дбулась першою;
    або дата оформленн¤ вив≥зноњ (експортноњ) митноњ декларац≥њ, що засв≥дчуЇ вивезенн¤ товар≥в платником податку, а дл¤ роб≥т (послуг) - дата оформленн¤ документа, що засв≥дчуЇ факт наданн¤ товар≥в (роб≥т, послуг) нерезиденту;
     або дата оформленн¤ вв≥зноњ (≥мпортноњ) митноњ декларац≥њ, щозасв≥дчуЇ одержанн¤ товар≥в платником податку, а дл¤ роб≥т (послуг) - дата оформленн¤ документа, що засв≥дчуЇ факт отриманн¤ товар≥в (роб≥т, послуг) платником податку.

    7.3.5. ƒатою виникненн¤ податкових зобов'¤зань у раз≥ продажу товар≥в (роб≥т, послуг) з оплатою за рахунок бюджетних кошт≥в Ї дата надходженн¤ таких кошт≥в на розрахунковий рахунок платника податку або дата отриманн¤ в≥дпов≥дноњ компенсац≥њ у будь-¤кому ≥ншому вид≥, включаючи зменшенн¤ заборгованост≥ такого платника податку за його зобов'¤занн¤ми перед таким бюджетом.

    7.3.6. ƒатою виникненн¤ податкових зобов'¤зань при ввезенн≥ (≥мпортуванн≥) товар≥в Ї дата оформленн¤ вв≥зноњ митноњ декларац≥њ ≥з зазначенн¤м у н≥й суми податку, що п≥дл¤гаЇ сплат≥. ƒатою виникненн¤ податкових зобов'¤зань при ≥мпортуванн≥ роб≥т (послуг) Ї дата списанн¤ кошт≥в з розрахункового рахунка платника податку в оплату роб≥т (послуг) або дата оформленн¤ документа, що засв≥дчуЇ факт виконанн¤ роб≥т (послуг) нерезидентом залежно в≥д того, ¤ка з под≥й в≥дбулас¤ першою.

    7.3.7. ƒатою виникненн¤ податкових зобов'¤зань виконавц¤ з контракт≥в, визначених довгостроковими в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро оподаткуванн¤ прибутку п≥дприЇмств" ( 334/94-¬– ), Ї дата зб≥льшенн¤ валового доходу виконавц¤ довгострокового контракту.

    7.3.8. ѕопередн¤ оплата (авансуванн¤) товар≥в, що зг≥дно з договорами п≥дл¤гають вивезенню (експортуванню) за меж≥ митноњ територ≥њ ”крањни або ввезенню (пересиланню) на митну територ≥ю ”крањни, не Ї п≥дставою дл¤ виникненн¤ податкових зобов'¤зань.

    7.4. ѕодатковий кредит
    7.4.1. ѕодатковий кредит зв≥тного пер≥оду складаЇтьс¤ ≥з сум податк≥в, сплачених (нарахованих) платником податку у зв≥тному пер≥од≥ у зв'¤зку з придбанн¤м товар≥в (роб≥т, послуг), варт≥сть ¤ких в≥дноситьс¤ до складу валових витрат виробництва (об≥гу) та основних фонд≥в чи нематер≥альних актив≥в, що п≥дл¤гають амортизац≥њ.
    —уми податку на додану варт≥сть, сплачен≥ (нарахован≥) платником податку у зв≥тному пер≥од≥ у зв'¤зку з придбанн¤м (спорудженн¤м) основних фонд≥в, що п≥дл¤гають амортизац≥њ, включаютьс¤ до складу податкового кредиту такого зв≥тного пер≥оду, незалежно в≥д строк≥в введенн¤ в експлуатац≥ю основних фонд≥в, а також в≥д того, чи мав платник податку оподатковуван≥ обороти прот¤гом такого зв≥тного пер≥оду. ( јбзац другий п≥дпункту 7.4.1 пункту 7.4 статт≥ 7 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 977-XIV ( 977-14 ) в≥д 15.07.99 )

    7.4.2. ” раз≥ коли платник податку зд≥йснюЇ операц≥њ з продажу товар≥в (роб≥т, послуг), що зв≥льнен≥ в≥д оподаткуванн¤ або не Ї об'Їктом оподаткуванн¤ зг≥дно з≥ статт¤ми 3 та 5 цього «акону, суми податку, сплачен≥ (нарахован≥) у зв'¤зку з придбанн¤ товар≥в (роб≥т, послуг), варт≥сть ¤ких в≥дноситьс¤ до складу валових витрат виробництва (об≥гу) та основних фонд≥в ≥нематер≥альних актив≥в, що п≥дл¤гають амортизац≥њ, в≥днос¤тьс¤ в≥дпов≥дно до складу валових витрат виробництва (об≥гу) та на зб≥льшенн¤ вартост≥ основних фонд≥в ≥ нематер≥альних актив≥в ≥ до податкового кредиту не включаютьс¤.

    7.4.3. ” раз≥ коли товари (роботи, послуги), що виготовлен≥ та/або придбан≥, частково - використовуютьс¤ в оподатковуваних операц≥¤х, а частково - н≥, до суми податкового кредиту включаЇтьс¤ та частка сплаченого (нарахованого) податку при њх виготовленн≥ або придбанн≥, ¤ка в≥дпов≥даЇ частц≥ використанн¤ таких товар≥в (роб≥т, послуг) в оподатковуваних операц≥¤х зв≥тного пер≥оду.

    7.4.4. ” раз≥ коли платник придбаЇ товари (роботи, послуги), варт≥сть ¤ких не в≥дноситьс¤ до складу валових витрат виробництва (об≥гу) ≥ не п≥дл¤гаЇ амортизац≥њ, податки, сплачен≥ у зв'¤зку з таким придбанн¤м, в≥дшкодовуютьс¤ за рахунок в≥дпов≥дних джерел ≥ до складу податкового кредиту не включаютьс¤.

    7.4.5. Ќе дозвол¤Їтьс¤ включенн¤ до податкового кредиту будь-¤ких витрат по сплат≥ податку, що не п≥дтверджен≥ податковими накладними чи митними декларац≥¤ми, а при ≥мпорт≥ роб≥т (послуг) - актом прийн¤тт¤ роб≥т (послуг) чи банк≥вським документом, ¤кий засв≥дчуЇ перерахуванн¤ кошт≥в в оплату вартост≥ таких роб≥т (послуг).
    ” раз≥ коли на момент перев≥рки платника податку податковим органом суми податку, попередньо включен≥ до складу податкового кредиту, залишаютьс¤ неп≥дтвердженими зазначеними цим п≥дпунктом документами, платник податку несе в≥дпов≥дальн≥сть у вигл¤д≥ ф≥нансових санкц≥й, установлених законодавством, нарахованих на суму податкового кредиту, не п≥дтверджену зазначеними цим п≥дпунктом документами.
( ѕ≥дпункт 7.4.5 статт≥ 7 в редакц≥њ «акону N 550/97-¬– в≥д
26.09.97 )

    7.5. ƒатою виникненн¤ права платника податку на податковий кредит вважаЇтьс¤:
    7.5.1. дата зд≥йсненн¤ першоњ з под≥й:
    або дата списанн¤ кошт≥в з банк≥вського рахунку платника податку в оплату товар≥в (роб≥т, послуг), дата виписки в≥дпов≥дного рахунку (товарного чека) - в раз≥ розрахунк≥в з використанн¤м кредитних дебетових карток або комерц≥йних чек≥в;
    або дата отриманн¤ податковоњ накладноњ, що засв≥дчуЇ факт придбанн¤ платником податку товар≥в (роб≥т, послуг);

    7.5.2. дл¤ операц≥й ≥з ввезенн¤ (пересиланн¤) товар≥в (роб≥т, послуг) - дата сплати податку по податкових зобов'¤занн¤х зг≥дно з п≥дпунктом 7.3.6 ц≥Їњ статт≥;

    7.5.3. дл¤ бартерних (товарообм≥нних) операц≥й - дата зд≥йсненн¤ заключноњ (балансуючоњ) операц≥њ, що в≥дбулас¤ п≥сл¤ першоњ з под≥й, обумовлених п≥дпунктом 7.3.4 ц≥Їњ статт≥;

    7.5.4. датою виникненн¤ права замовника на податковий кредит з контракт≥в, визначених довгостроковими в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро оподаткуванн¤ прибутку п≥дприЇмств", Ї дата зб≥льшенн¤ валових витрат замовника довгострокового контракту.

    7.6. ƒл¤ товар≥в (послуг), придбанн¤ (наданн¤) ¤ких
контролюЇтьс¤ приладами обл≥ку, факт отриманн¤ (наданн¤) таких товар≥в (послуг) засв≥дчуЇтьс¤ даними обл≥ку.

    7.7. ѕор¤док визначенн¤ суми податку, що п≥дл¤гаЇ сплат≥ до бюджету або в≥дшкодуванню з бюджету, та строки розрахунк≥в з бюджетом

    7.7.1. —уми податку, що п≥дл¤гають сплат≥ до бюджету або в≥дшкодуванню з бюджету, визначаютьс¤ ¤к р≥зниц¤ м≥ж загальною сумою податкових зобов'¤зань, що виникли у зв'¤зку з будь-¤ким продажем товар≥в (роб≥т, послуг) прот¤гом зв≥тного пер≥оду, та сумою податкового кредиту зв≥тного пер≥оду.
    —плата податку провадитьс¤ не п≥зн≥ше двадц¤того числа м≥с¤ц¤, що настаЇ за зв≥тним пер≥одом.

    7.7.2. ” строки, передбачен≥ дл¤ сплати податку, платник податку подаЇ податковому органу за м≥сцем свого знаходженн¤ податкову декларац≥ю незалежно в≥д того, чи виникло у цьому пер≥од≥ податкове зобов'¤занн¤, чи н≥.

    7.7.3. ” раз≥ коли за результатами зв≥тного пер≥оду сума, визначена зг≥дно з п≥дпунктом 7.7.1 ц≥Їњ статт≥, маЇ в≥д'Їмне значенн¤, така сума п≥дл¤гаЇ в≥дшкодуванню платнику податку з ƒержавного бюджету ”крањни прот¤гом м≥с¤ц¤, наступного п≥сл¤ подач≥ декларац≥њ.         (јбзац перший п≥дпункту 7.7.3 пункту 7.7 статт≥ 7 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 169/98-¬– в≥д 04.03.98 )
    ѕ≥дставою дл¤ отриманн¤ в≥дшкодуванн¤ Ї дан≥ т≥льки податковоњ декларац≥њ за зв≥тний пер≥од. «а бажанн¤м платника податку сума бюджетного в≥дшкодуванн¤ може бути повн≥стю або частково зарахована в рахунок платеж≥в з цього податку. “аке р≥шенн¤ платника податку в≥дображаЇтьс¤ в податков≥й декларац≥њ. ( јбзац другий п≥дпункту 7.7.3 пункту 7.7 статт≥ 7 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 169/98-¬– в≥д 04.03.98 )
    ¬≥дшкодуванн¤ зд≥йснюЇтьс¤ шл¤хом перерахуванн¤ в≥дпов≥дних грошових сум з бюджетного рахунку на рахунок платника податку в установ≥ банку, що його обслуговуЇ, або шл¤хом видач≥ казначейського чека, ¤кий приймаЇтьс¤ до негайноњ оплати (погашенн¤) будь-¤кими банк≥вськими установами. ѕравила випуску, об≥гу та погашенн¤ казначейських чек≥в встановлюютьс¤ законодавством.
    «д≥йсненн¤ в≥дшкодуванн¤ шл¤хом зменшенн¤ платеж≥в по ≥нших податках, зборах (обов'¤зкових платежах) не дозвол¤Їтьс¤.
    —уми, не в≥дшкодован≥ платнику податку прот¤гом визначеного у цьому пункт≥ строку, вважаютьс¤ бюджетною заборгован≥стю. Ќа суму бюджетноњ заборгованост≥ нараховуютьс¤ проценти на р≥вн≥ 120 в≥дсотк≥в в≥д обл≥ковоњ ставки Ќац≥онального банку ”крањни, встановленоњ на момент њњ виникненн¤, прот¤гом строку њњ д≥њ, включаючи день погашенн¤. ѕлатник податку маЇ право у будь-¤кий момент п≥сл¤ виникненн¤ бюджетноњ заборгованост≥ звернутис¤ до суду з позовом про ст¤гненн¤ кошт≥в бюджету та прит¤гненн¤ до в≥дпов≥дальност≥ посадових ос≥б, винних у несвоЇчасному в≥дшкодуванн≥ надм≥рно сплачених податк≥в.
    ƒл¤ п≥дприЇмств г≥рничо-металург≥йного комплексу, ¤к≥ беруть участь в економ≥чному експеримент≥, що проводитьс¤ з 1 липн¤ 1999 року до 1 с≥чн¤ 2002 року, у раз≥, коли за результатами зв≥тного пер≥оду сума податку на додану варт≥сть, визначена ¤к р≥зниц¤ м≥ж загальною сумою податкових зобов'¤зань та сумою податкового кредиту за будь-¤кими операц≥¤ми з куп≥вл≥-продажу товар≥в (роб≥т, послуг), маЇ в≥д'Їмне значенн¤, така сума п≥дл¤гаЇ в≥дшкодуванню з ƒержавного бюджету ”крањни платнику податку прот¤гом м≥с¤ц¤, що настаЇ п≥сл¤ поданн¤ податковоњ декларац≥њ. ѕ≥дставою дл¤ отриманн¤ в≥дшкодуванн¤ Ї податкова декларац≥¤. ¬≥дшкодуванн¤ зд≥йснюЇтьс¤ шл¤хом перерахуванн¤ в≥дпов≥дних грошових сум з бюджетного рахунку на рахунок платника податку в установ≥ банку, що його обслуговуЇ, або шл¤хом видач≥ казначейського вексел¤ на суму в≥дшкодуванн¤ з бюджету.  азначейський вексель приймаЇтьс¤ в рахунок сплати податк≥в, збор≥в та ≥нших обов'¤зкових платеж≥в до ƒержавного бюджету ”крањни, акцизних ≥ митних збор≥в, ¤к≥ ст¤гуютьс¤ п≥д час митного оформленн¤ товар≥в, та ≥нших кредит≥в, або за бажанн¤м платника податку використовуЇтьс¤ в розрахунках м≥ж резидентами в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни.
( ѕ≥дпункт 7.7.3 статт≥ 7 доповнено абзацом зг≥дно ≥з «аконом N 934-XIV ( 934-14 ) в≥д 14.07.99 )

    7.7.4. ѕодатковий орган маЇ право надавати розпор¤дженн¤ про нарахуванн¤ податку в раз≥, коли розм≥р податку, зазначеного у декларац≥њ, Ї меншим за розм≥р, що випливаЇ з поданих розрахунк≥в.
    ƒодаткова сума податку, нарахована зг≥дно з цим п≥дпунктом, п≥дл¤гаЇ внесенню до бюджету в строки, зазначен≥ у розпор¤дженн≥ податкового органу, але не п≥зн≥ше 10 календарних дн≥в з дати виписки такого розпор¤дженн¤.

    7.7.5. —уми податку на додану варт≥сть зараховуютьс¤ до державного бюджету та використовуютьс¤ у першу чергу дл¤ бюджетного в≥дшкодуванн¤ податку на додану варт≥сть та формуванн¤ бюджетних сум, що направл¤ютьс¤ ¤к субвенц≥њ м≥сцевим бюджетам.

    7.8. —уми податку, сплачен≥ ф≥зичними особами у склад≥ ц≥ни придбанн¤ товар≥в (роб≥т, послуг), що вивоз¤тьс¤ (експортуютьс¤) такими ф≥зичними особами в межах неторговельного (туристичного) обороту, бюджетному в≥дшкодуванню не п≥дл¤гають.

    7.9.ѕодатков≥ пер≥оди
    7.9.1. ƒл¤ платник≥в податку, в ¤ких обс¤г оподатковуванихоперац≥й з продажу товар≥в (роб≥т, послуг) за попередн≥й календарний р≥к перевищуЇ 7200 неоподатковуваних м≥н≥мум≥в доход≥в громад¤н, податковий (зв≥тний) пер≥од дор≥внюЇ календарному м≥с¤цю.

    7.9.2. ѕлатники податку, що мають обс¤г операц≥й з продажу менший, н≥ж зазначений у пункт≥ 7.9.1, можуть застосовувати за своњм вибором податковий пер≥од, що дор≥внюЇ календарному м≥с¤цю або кварталу. «а¤ву про своЇ р≥шенн¤ з цього питанн¤ платник податку подаЇ податковому органу за один м≥с¤ць до початку календарного року.
    ѕрот¤гом календарного року дозвол¤Їтьс¤ зам≥на квартального податкового пер≥оду на м≥с¤чний з початку будь-¤кого кварталу поточного року. «а¤ва про таку зам≥ну надаЇтьс¤ платником податку до податкового органу за один м≥с¤ць до початку кварталу. «воротн≥ зм≥ни в одному календарному роц≥ не дозвол¤ютьс¤.


    —татт¤ 8. ќсобливост≥ оподаткуванн¤ в раз≥ застосуванн¤
            квартального податкового пер≥оду
     ( ƒ≥ю статт≥ 8 зупинено дл¤ с≥льськогосподарських         товаровиробник≥в - учасник≥в експерименту щодо запровадженн¤ Їдиного (ф≥ксованого) податку на територ≥њ √лобинського району ѕолтавськоњ област≥ в частин≥    вс≥х операц≥й, що Ї об'Їктом оподаткуванн¤, кр≥м операц≥й з продажу продукц≥њ власного виробництва такими с≥льськогосподарськими товаровиробниками. Ќа операц≥њ з продажу продукц≥њ власного виробництва с≥льськогосподарськими товаровиробниками - учасниками експерименту щодо запровадженн¤ Їдиного (ф≥ксованого) податку на територ≥њ √лобинського району ѕолтавськоњ област≥ не поширюЇтьс¤ д≥¤ пункту 7.7 «акону ”крањ "ѕро податок на додану варт≥сть" зг≥дно ≥з «аконами
N 25/98-¬– в≥д 15.01.98, N 277-XIV ( 277-14 ) в≥д 20.11.98 )

    8.1. ѕлатник податку, що застосовуЇ квартальний податковий пер≥од ≥ зд≥йснюЇ вив≥зн≥ (експортн≥) операц≥њ з продажу товар≥в (роб≥т, послуг), може одержати бюджетне в≥дшкодуванн¤ частини податкового кредиту за п≥дсумками результат≥в д≥¤льност≥ першого м≥с¤ц¤ кварталу та двох перших м≥с¤ц≥в кварталу.

    8.1.1. Ѕюджетному в≥дшкодуванню п≥дл¤гаЇ в≥дсоток податкового кредиту розрахункового пер≥оду, що дор≥внюЇ в≥дсотку експортних обс¤г≥в продажу товар≥в (роб≥т, послуг) у загальному обс¤з≥ оподатковуваних операц≥й з продажу товар≥в (роб≥т, послуг) розрахункового пер≥оду.

    8.1.2. ƒо експортних обс¤г≥в продажу товар≥в (роб≥т, послуг) не включаютьс¤ майнов≥ добров≥льн≥ пожертвуванн¤ на користь нерезидент≥в, майнов≥ внески дл¤ продовженн¤ будь-¤коњ сп≥льноњ з нерезидентом д≥¤льност≥ за межами ”крањни, майнов≥ внески, що повертаютьс¤ ≥ноземному ≥нвестору.

    8.2. ¬≥дшкодуванн¤ зд≥йснюЇтьс¤ у пор¤дку, передбаченому п≥дпунктом 7.7.3 цього «акону дл¤ податкового (зв≥тного) пер≥оду, що дор≥внюЇ календарному м≥с¤цю.

    8.3. ќподаткуванн¤ за п≥дсумками зв≥тного кварталу зд≥йснюЇтьс¤ у пор¤дку, визначеному пунктом 7.7 цього «акону.


     —татт¤ 9. –еЇстрац≥¤ ос≥б ¤к платник≥в податку на
             додану варт≥сть

     ( ƒ≥ю статт≥ 9 зупинено дл¤ с≥льськогосподарських
     товаровиробник≥в - учасник≥в експерименту щодо
     запровадженн¤ Їдиного (ф≥ксованого) податку на
     територ≥њ √лобинського району ѕолтавськоњ област≥
     в частин≥    вс≥х операц≥й, що Ї об'Їктом
     оподаткуванн¤, кр≥м операц≥й з продажу продукц≥њ
     власного виробництва такими с≥льськогосподарськими
     товаровиробниками. Ќа операц≥њ з продажу продукц≥њ
     власного    виробництва с≥льськогосподарськими
     товаровиробниками - учасниками експерименту щодо
     запровадженн¤ Їдиного (ф≥ксованого) податку на
     територ≥њ √лобинського району ѕолтавськоњ област≥ не    
     поширюЇтьс¤ д≥¤ пункту 7.7 «акону ”крањни
     "ѕро податок на додану варт≥сть" зг≥дно ≥з «аконами
     N 25/98-¬– в≥д 15.01.98, N 277-XIV ( 277-14 ) в≥д 20.11.98 )

    9.1. ÷ентральний податковий орган ”крањни веде реЇстр платник≥в податку.

    9.2. Ѕудь-¤к≥й особ≥, д≥¤льн≥сть ¤коњ п≥дл¤гаЇ оподаткуванню, присвоюЇтьс¤ ≥ндив≥дуальний податковий номер, що використовуЇтьс¤ дл¤ справл¤нн¤ податку.

    9.3. —уб'Їкти п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥, що створюютьс¤ п≥сл¤ набранн¤ чинност≥ цим «аконом, незалежно в≥д виду д≥¤льност≥ ≥ запланованих обс¤г≥в операц≥й з продажу товар≥в (роб≥т, послуг) та д≥юч≥ особи, що п≥дпадають п≥д визначенн¤ статт≥ 2 цього «акону, зобов'¤зан≥ зареЇструватись ¤к платники податку за м≥сцем њх знаходженн¤ в податковому орган≥. ‘орма за¤ви про реЇстрац≥ю встановлюЇтьс¤ центральним податковим органом ”крањни.
    якщо особа, що не п≥дпадаЇ п≥д визначенн¤ пункту 2.1 ¤к платник податку, у зв'¤зку з обс¤гами оподатковуваних операц≥й з продажу товар≥в (роб≥т, послуг), меншими н≥ж 600 неоподатковуваних м≥н≥мум≥в доход≥в громад¤н, вважаЇ за доц≥льне зареЇструватись ¤к платник податку, така реЇстрац≥¤ зд≥йснюЇтьс¤ за њњ за¤вою.

    9.4. –еЇстрац≥йна за¤ва маЇ бути подана (над≥слана) податковому органу не п≥зн≥ше двадц¤того календарного дн¤ з моменту реЇстрац≥њ новоствореного суб'Їкта п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ в органах м≥сцевоњ державноњ влади, а дл¤ д≥ючих ос≥б - не п≥зн≥ше двадц¤того календарного дн¤, наступного за останн≥м днем дванадц¤тим≥с¤чного пер≥оду, зазначеного у пункт≥ 2.1 цього «акону. –еЇстрац≥йна за¤ва може бути над≥слана на адресу податкового органу поштою з пов≥домленн¤м про врученн¤. ѕодатковий орган зобов'¤заний прот¤гом 10 робочих дн≥в надати за¤внику (над≥слати поштою з пов≥домленн¤м про врученн¤ за рахунок за¤вника) св≥доцтво про реЇстрац≥ю ¤к платника податку.

    9.5.  оп≥њ св≥доцтва про реЇстрац≥ю, засв≥дчен≥ податковим органом, мають бути розм≥щен≥ в доступних дл¤ огл¤ду м≥сц¤х у прим≥щенн≥ платника податку та в ус≥х його в≥докремлених п≥дрозд≥лах.
    ѕравила такого розм≥щенн¤ та в≥дпов≥дальн≥сть за порушенн¤ цих правил встановлюютьс¤ центральним податковим органом ”крањни.

    9.6. —в≥доцтво про реЇстрац≥ю д≥Ї до дати його анулюванн¤, ¤ке в≥дбуваЇтьс¤ у випадках, ¤кщо:
    новостворений суб'Їкт п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥    за п≥дсумками д≥¤льност≥ за дванадц¤ть календарних м≥с¤ц≥в з моменту його створенн¤ не вважаЇтьс¤ платником податку зг≥дно ≥з статтею 2 цього «акону та зн≥маЇтьс¤ з обл≥ку;
    зареЇстрована зг≥дно з пунктом 2.1 цього «акону прот¤гом 24 поточних календарних м≥с¤ц≥в ¤к платник податку особа мала за останн≥ дванадц¤ть поточних календарних м≥с¤ц≥в оподатковуван≥ обс¤ги продажу товар≥в (роб≥т, послуг) менш≥, н≥ж 600 неоподатковуваних м≥н≥мум≥в доход≥в громад¤н;
    зареЇстрована ¤к платник податку особа припин¤Ї
д≥¤льн≥сть зг≥дно з р≥шенн¤м про л≥кв≥дац≥ю такого платника податку.

     —татт¤ 10. ¬≥дпов≥дальн≥сть платник≥в податку та
                контроль за його справл¤нн¤м

( ƒ≥ю статт≥ 10 зупинено дл¤ с≥льськогосподарських товаровиробник≥в - учасник≥в експерименту щодозапровадженн¤ Їдиного (ф≥ксованого) податку натеритор≥њ √лобинського району ѕолтавськоњ област≥        в частин≥    вс≥х операц≥й, що Ї об'Їктом оподаткуванн¤, кр≥м операц≥й з продажу продукц≥њ власного виробництва такими с≥льськогосподарськими товаровиробниками. Ќа операц≥њ з продажу продукц≥њ власного    виробництва с≥льськогосподарськими товаровиробниками - учасниками експерименту щодо запровадженн¤ Їдиного (ф≥ксованого) податку територ≥њ √лобинського району ѕолтавськоњ област не поширюЇтьс¤ д≥¤ пункту 7.7 «акону ”крањни "ѕро податок на додану варт≥сть" зг≥дно ≥з «аконами N25/98-
- ¬– в≥д 15.01.98, N 277-XIV ( 277-14 ) в≥д 20.11.98 )

    10.1. ѕлатники податку несуть в≥дпов≥дальн≥сть за достов≥рн≥сть ≥ своЇчасн≥сть обчисленн¤ та внесенн¤ податку до бюджету в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни.
    ” раз≥ в≥дмови продавц¤ у видач≥ покупцю податковоњ накладноњ продавець зобов'¤заний зменшити суму податкового кредиту поточного податкового пер≥оду на суму податку, сплачену при продажу товару (роб≥т, послуг). ( ѕункт 10.1 статт≥ 10 доповнено абзацом другим зг≥дно ≥з «аконом N 644/97-¬– в≥д 19.11.97, в редакц≥њ «акону N 794/97-¬– в≥д 30.12.97 )

    10.2.  онтроль за нарахуванн¤м ≥ внесенн¤м податку до бюджету зд≥йснюють податков≥ органи, а за справл¤нн¤м ≥ перерахуванн¤м податку до бюджету п≥д час ввезенн¤ (пересиланн¤) товар≥в на митну територ≥ю ”крањни - митн≥ органи в пор¤дку, узгодженому з центральним податковим органом ”крањни. ѕор¤док внесенн¤ податку на додану варт≥сть до бюджету при ввезенн≥ (пересиланн≥) товар≥в на митну територ≥ю ”крањни встановлюЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.
    ¬≥дпов≥дальн≥сть платник≥в податку за порушенн¤ строк≥в нарахуванн¤ та внесенн¤ до бюджету податку або пор¤дку зв≥туванн¤, а також пор¤док оскарженн¤ р≥шень податкових орган≥в встановлюютьс¤ в≥дпов≥дно до положень «акону ”крањни "ѕро оподаткуванн¤ прибутку п≥дприЇмств" (334/94-¬– ). Ўтрафн≥ санкц≥њ за результатами д≥¤льност≥ за пер≥од з 1 жовтн¤ по 31 грудн¤ 1997 року не застосовуютьс¤. ( ѕункт 10.2 статт≥ 10 доповнено абзацом зг≥дно ≥з «аконом N 550/97-¬– в≥д 26.09.97 )

    10.3. ѕравила податкового обл≥ку встановлюютьс¤ центральним податковим органом ”крањни.


    —татт¤ 11. ѕрик≥нцев≥ положенн¤

    11.1. «акон ”крањни "ѕро податок на додану варт≥сть" набираЇ чинност≥ з 1 жовтн¤ 1997 року. ( ѕункт 11.1 статт≥ 11 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами N 403/97-¬– в≥д 27.06.97, N 460/97-¬– в≥д 16.07.97 )
    ” раз≥ коли за договорами, укладеними до набранн¤ чинност≥ цим «аконом, ¤к≥ передбачали зд≥йсненн¤ операц≥й, зв≥льнених в≥д оподаткуванн¤ зг≥дно з п≥дпунктами "г", "д" пункту 1 статт≥ 5 ƒекрету  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни "ѕро податок на добавлену варт≥сть" ( 14-92 ), було зд≥йснено витрати або проведено розрахунки до моменту прийн¤тт¤ цього «акону, платники податку, що Ї сторонами таких договор≥в, оподатковують так≥ операц≥њ за таким договором зг≥дно з правилами, встановленими зазначеним ƒекретом.
( ѕункт 11.1 статт≥ 11 доповнено абзацом зг≥дно ≥з «аконом N 550/97-¬– в≥д 26.09.97 )

    11.2. ƒо приведенн¤ ≥нших законодавчих акт≥в у в≥дпов≥дн≥сть з нормами цього «акону вони д≥ють у частин≥, що не суперечить цьому «акону.

    11.3. ¬изнати таким, що втратив чинн≥сть, ƒекрет  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 26 грудн¤ 1992 року N 14-92 "ѕро податок на добавлену варт≥сть" (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1993 р., N 10, ст.78, N 26, ст.281, N 34, ст.356, N 49, ст.458, N 50, ст.471; 1994 р., N 20, ст. 120, N 22, ст.149, N 27, ст. 220; 1995 р., N 44, ст.318; 1996 р., N 25, ст. 101, N 27, ст. 128, N 31, ст. 147, N 41, ст.ст. 190, 192).

    11.4. «м≥ни пор¤дку оподаткуванн¤ податком на додану варт≥сть можуть зд≥йснюватись лише внесенн¤м зм≥н до цього «акону.
    ѕодаток на додану варт≥сть Ї внутр≥шн≥м податком ≥ не може регулюватис¤ нормами м≥жнародних договор≥в, кр≥м договор≥в, ратиф≥кованих ¬ерховною –адою ”крањни до набранн¤ чинност≥ цим «аконом.

    11.5. « моменту набранн¤ чинност≥ цим «аконом платники податку при ввезенн≥ (пересиланн≥) товар≥в на митну територ≥ю ”крањни можуть за власним бажанн¤м надавати органам митного контролю простий вексель на суму податкового зобов'¤занн¤ (дал≥ - податковий вексель), один прим≥рник ¤кого залишаЇтьс¤ в орган≥ митного контролю, другий надсилаЇтьс¤ органом митного контролю на адресу податкового органу за м≥сцем реЇстрац≥њ платника податку, а трет≥й надаЇтьс¤ платнику податку;
    сума, зазначена в податковому вексел≥, включаЇтьс¤ до суми податкових зобов'¤зань платника податку в зв≥тному (податковому) пер≥од≥, в ¤кому вексель п≥дл¤гаЇ погашенню. ѕри цьому податковий вексель вважаЇтьс¤ погашеним;
    у наступному зв≥тному (податковому) пер≥од≥ сума, що була зазначена в податковому вексел≥, включаЇтьс¤ до складу податкового кредиту платника податку;
    дл¤ п≥дприЇмств г≥рничо-металург≥йного комплексу, ¤к≥ беруть участь в економ≥чному експеримент≥, що проводитьс¤ з 1 липн¤ 1999 року до 1 с≥чн¤ 2002 року, д≥¤ абзац≥в другого та третього цього пункту поширюЇтьс¤ на податков≥ вексел≥, видан≥ на ≥мпортн≥ товари, митна варт≥сть ¤ких зг≥дно з контрактом не перевищуЇ 300 тис. гривень; ( ѕункт 11.5 статт≥ 11 доповнено абзацом четвертим зг≥дно ≥з «аконом N 934-XIV (934-14) в≥д 14.07.99 )
    у раз≥ несплати п≥дприЇмствами г≥рничо-металург≥йного комплексу податкового вексел¤ до строку його погашенн¤ шл¤хом перерахуванн¤ кошт≥в сума, зазначена в податковому вексел≥, погашаЇтьс¤ шл¤хом включенн¤ њњ до складу податкових зобов'¤зань ≥ податкового кредиту за зв≥тний (податковий) пер≥од, в ¤кому передбачено погашенн¤ вексел¤, за умови, що митна варт≥сть ≥мпортних товар≥в за контрактом становить понад 300 тис. гривень;
( ѕункт 11.5 статт≥ 11 доповнено абзацом п'¤тим зг≥дно ≥з «аконом N 934-XIV ( 934-14 ) в≥д 14.07.99 )
    за умови зд≥йсненн¤ оплати вексел¤ шл¤хом перерахуванн¤ кошт≥в до строку погашенн¤ вексел¤, до податкового кредиту включаЇтьс¤ зазначена сума кошт≥в у тому зв≥тному пер≥од≥, в ¤кому в≥дбулос¤ таке погашенн¤;
( ѕункт 11.5 статт≥ 11 доповнено абзацом зг≥дно ≥з «аконом N 550/97-¬– в≥д 26.09.97 )
    обов'¤зки з погашенн¤ податкового вексел¤ не можуть передаватис¤ ≥ншим особам, податковий вексель не п≥дл¤гаЇ ≥ндосаменту;
    проценти або ≥нш≥ види плати за користуванн¤ податковим векселем не нараховуютьс¤;
    податков≥ вексел≥, виписан≥ платниками податку, що мали прот¤гом останн≥х 12 м≥с¤ц≥в обс¤г оподатковуваних операц≥й з продажу товар≥в (роб≥т, послуг) б≥льше п'¤ти м≥льйон≥в гривень та проти ¤ких не порушено справу про банкрутство, не п≥дл¤гають забезпеченню. ƒов≥дка щодо в≥дпов≥дност≥ статусу ≥мпортера зазначеним вимогам безоплатно видаЇтьс¤ податковим органом за запитом платника податку та поновлюЇтьс¤ кожн≥ три календарн≥ м≥с¤ц≥. —троки та пор¤док наданн¤ таких дов≥док встановлюютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни;         (јбзац пункту 11.5 статт≥ 11 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 550/97-¬– в≥д 26.09.97 )
    податков≥ вексел≥, виписан≥ ≥ншими платниками податку, п≥дл¤гають п≥дтвердженню комерц≥йними банками шл¤хом авалю;
    пор¤док випуску, об≥гу ≥ погашенн¤ податкових вексел≥в встановлюЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.
    ƒ≥¤ цього пункту не поширюЇтьс¤ на операц≥њ з ввезенн¤ (пересиланн¤) п≥дакцизних товар≥в (кр≥м тютюновоњ сировини) та товар≥в, що в≥днос¤тьс¤ до товарних груп 1-24 √армон≥зованоњ системи опису та кодуванн¤ товар≥в, а також на ввезен≥ до 1 с≥чн¤ 2001року товари критичного ≥мпорту дл¤в≥тчизн¤ного виробництва (кр≥м њх ввезенн¤ на умовах переробки давальницькоњ сировини) за номенклатурою, встановленою  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. ¬везенн¤ товар≥в критичного ≥мпорту дл¤ в≥тчизн¤ного виробництва в момент перетину митного кордону до 1 с≥чн¤ 2001 року зд≥йснюЇтьс¤ без сплати податку на додану варт≥сть. ¬ерховна –ада ”крањни щор≥чноперед початком бюджетного року заслуховуЇ зв≥т  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни щодо отриманих результат≥в з наданих п≥льг по сплат≥ податку на додану варт≥сть на товари критичного ≥мпорту. ( јбзац пункту 11.5 статт≥ 11 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами N 550/97-¬– в≥д 26.09.97, N 573/97-¬– в≥д 15.10.97, N 624-XIV ( 624-14 ) в≥д 06.05.99 )

    11.6. ƒо 1 с≥чн¤ 2000 року д≥ють положенн¤ цього «акону, ¤к≥ стосуютьс¤ встановленн¤ нульовоњ ставки податку на додану варт≥сть з продажу:
    вуг≥лл¤ та продукт≥в його збагаченн¤, вуг≥льних ≥ торфових брикет≥в;
    електроенерг≥њ;
    газу, ≥мпортованого в ”крањну. ( ѕункт 11.6 статт≥ 11
доповнено абзацом четвертим зг≥дно ≥з «аконом N 799/97-¬– в≥д 30.12.97 )
    ƒо 1 с≥чн¤ 2000 року в раз≥ вивезенн¤ (експорту) товар≥в (роб≥т, послуг) за меж≥ митноњ територ≥њ ”крањни шл¤хом бартерних (товарообм≥нних) операц≥й сума податку на додану варт≥сть, сплачена (нарахована) у зв'¤зку з придбанн¤м товар≥в (роб≥т послуг), на зб≥льшенн¤ податкового кредиту не в≥дноситьс¤, а включаЇтьс¤ до валових витрат виробництва платника податку ( ѕункт 11.6 статт≥ 11 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами N 550/97-¬– в≥д 26.09.97; N 368-XIV ( 368-14 ) в≥д 25.12.98 )

    11.7. ќсоби, ¤к≥ зг≥дно з цим «аконом п≥дл¤гають реЇстрац≥њ ¤к платники податку на додану варт≥сть, зобов'¤зан≥ зд≥йснити таку реЇстрац≥ю та отримати право на виписку податкових накладних до 30 червн¤ 1997 року.

    11.8. ёридичн≥ або ф≥зичн≥ особи, що зг≥дно ≥з законодавствомзареЇстрован≥ ¤к суб'Їкти п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ та повинн≥ були нараховувати податок на додану варт≥сть при реал≥зац≥њ товар≥в (роб≥т, послуг) до набранн¤ чинност≥ цим «аконом, зд≥йснюють одноразовий перерахунок сум податкового кредиту ≥ податкових зобов'¤зань виход¤чи з правил визначенн¤ баз оподаткуванн¤ за нормами цього «акону та балансових показник≥в господарчоњ д≥¤льност≥ на момент набранн¤ чинност≥ цим «аконом. ѕор¤док проведенн¤ такого перерахунку та пов'¤зан≥ з ним форми податковоњ зв≥тност≥ встановлюютьс¤ центральним податковим органом ”крањни з урахуванн¤м таких особливостей:
    1) балансовий обл≥к результат≥в зазначеного перерахунку ведетьс¤ платниками податку окремо в≥д обл≥ку податкових зобов'¤зань ≥ податкового кредиту, що виникли п≥сл¤ набранн¤ чинност≥ цим «аконом;
    2) платники податку, що зд≥йснюють торговельно-посередницьку, оптово-збутову та роздр≥бну торговельну д≥¤льн≥сть, зобов'¤зан≥ провести самост≥йно повну ≥нвентаризац≥ю товарних залишк≥в, товар≥в, переданих на умовах ком≥с≥њ (консигнац≥њ) та в≥двантажених, за ¤кими не проведена оплата њх вартост≥ на момент набранн¤ чинност≥ цим «аконом, та визначити суму податк≥в на додану варт≥сть, сплачену (нараховану) у зв'¤зку з придбанн¤м таких товар≥в, а також суму податку, що п≥дл¤гаЇ включенню до податкових зобов'¤зань.
    ≤нформац≥¤ про насл≥дки ≥нвентаризац≥њ та розрахунок визначених сум податку на додану варт≥сть подаЇтьс¤ окремо податковому органу разом з податковою декларац≥Їю за перший зв≥тний пер≥од.
    ¬изначена за насл≥дками такоњ ≥нвентаризац≥њ сума податку надодану варт≥сть до складу податкового кредиту платник≥в податку не включаЇтьс¤, а зараховуЇтьс¤ у зменшенн¤ податкових зобов'¤зань таких платник≥в податку у зв≥тних пер≥одах, що настають п≥сл¤ набранн¤ чинност≥ цим «аконом, до повного њњ погашенн¤. Ќалежна до сплати сума податку за в≥двантаженими, але не оплаченими товарами включаЇтьс¤ до податкового зобов'¤занн¤ в пор¤дку, встановленому абзацом трет≥м п≥дпункту 3 цього пункту.
    ѕри цьому щодо товар≥в, ¤к≥ в≥дпов≥дно до ƒекрету  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни "ѕро податок на добавлену варт≥сть" зв≥льн¤лис¤ в≥д оподаткуванн¤, сума податку на додану варт≥сть, що в≥дноситьс¤ на зб≥льшенн¤ податкових зобов'¤зань, визначаЇтьс¤ виход¤чи з р≥зниц≥ м≥ж ц≥ною продажу та ц≥ною придбанн¤, за вин¤тком л≥карських засоб≥в та вироб≥в медичного призначенн¤.
    «а отриманими, але не оплаченими товарами провадитьс¤ окремий розрахунок. ѕраво на податковий кредит за такими товарами виникаЇ у раз≥ списанн¤ кошт≥в з рахунку платника в рахунок оплати товар≥в.
    « моменту набранн¤ чинност≥ цим «аконом платники податку, ¤к≥ зд≥йснюють зазначен≥ види д≥¤льност≥, не включають до складу валових витрат виробництва (об≥гу) суми податк≥в на додану варт≥сть, сплачених п≥д час придбанн¤ товарних залишк≥в;

    3) платники податку визначають суму податку на додану варт≥сть за в≥двантаженими товарами (виконаними роботами, наданими послугами), за ¤кими не проведено оплату по њх вартост≥, за вин¤тком товар≥в (роб≥т, послуг), зв≥льнених в≥д оподаткуванн¤ зг≥дно з ƒекретом  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни "ѕро податок на добавлену варт≥сть", з урахуванн¤м сум перевищенн¤ податку, ¤к≥ повинн≥ були враховуватис¤ у раз≥ зменшенн¤ платеж≥в у наступних зв≥тних пер≥одах.
    «азначений розрахунок подаЇтьс¤    платниками    податку податковому органу разом з податковою декларац≥Їю за перший зв≥тний пер≥од.
    ¬изначена сума податку включаЇтьс¤ до сум податкових зобов'¤зань наступних зв≥тних пер≥од≥в, на ¤к≥ припадаЇ надходженн¤ кошт≥в на розрахунковий рахунок платник≥в податку до 1 с≥чн¤ 1999 року, а за на¤вност≥ в≥д'Їмноњ р≥зниц≥ сума податку зараховуЇтьс¤ р≥вними частками у зменшенн¤ податкових зобов'¤зань таких платник≥в податку у зв≥тних пер≥одах, що настають п≥сл¤ набранн¤ чинност≥ цим «аконом, до повного њњ погашенн¤.
    —ума податку на додану варт≥сть, нарахована на варт≥сть в≥двантажених товар≥в (роб≥т, послуг), за ¤кими оплата не проведена до 1 с≥чн¤ 1999 року, включаЇтьс¤ до складу податкових зобов'¤зань першого зв≥тного пер≥оду 1999 року;

    4) сума податку на додану варт≥сть, сплачена (нарахована) платниками податку у склад≥ ц≥ни основних фонд≥в, ¤к≥ придбан≥ (виготовлен≥) та не введен≥ в експлуатац≥ю до набранн¤ чинност≥ цим «аконом, включаЇтьс¤ до суми податкового кредиту наступних податкових пер≥од≥в, на ¤к≥ припадаЇ дата введенн¤ в експлуатац≥ю таких основних фонд≥в.
    ѕри цьому суми податку на додану варт≥сть, сплачен≥(нарахован≥) у зв'¤зку з добудовою (введенн¤м в експлуатац≥ю) таких основних фонд≥в п≥сл¤ набранн¤ чинност≥ цим «аконом, в≥днос¤тьс¤ до складу податкового кредиту платника податку взагальному пор¤дку.
    —ума податку на додану варт≥сть за основними фондами, ¤к≥ не введен≥ в експлуатац≥ю до 1 с≥чн¤ 1999 року, до складу податкового кредиту не включаЇтьс¤ ≥ в≥дноситьс¤ до вартост≥ таких основних фонд≥в з метою њх амортизац≥њ.        ( ѕункт 11.8 статт≥ 11 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 550/97-¬– в≥д 26.09.97 )

    11.9. ƒо приведенн¤ законодавчих акт≥в ”крањни щодо оподаткуванн¤ давальницькоњ сировини у в≥дпов≥дн≥сть ≥з нормами цього «акону сплата податку на додану варт≥сть по операц≥¤х з ввезенн¤ давальницькоњ сировини на митну територ≥ю ”крањни зд≥йснюЇтьс¤ у пор¤дку, встановленому «аконом ”крањни "ѕро операц≥њ з давальницькою сировиною у зовн≥шньоеконом≥чних в≥дносинах" ( 327/95-¬–). ( ѕункт 11.9 статт≥ 11 в редакц≥њ «акону 573/97-¬– в≥д 15.10.97 )
    ƒо повного виконанн¤ договор≥в у такому ж пор¤дку зд≥йснюЇтьс¤    оподаткуванн¤ податками (зборами), базою оподаткуванн¤ ¤ких Ї митна варт≥сть товар≥в ус≥х товарних груп готовоњ продукц≥њ, виробленоњ з давальницькоњ сировини резидента, ¤ка повертаЇтьс¤ (ввозитьс¤) на митну територ≥ю ”крањни, за умови, що за договорами з переробки сировини були проведен≥ фактичн≥ витрати до 1 жовтн¤ 1997 року, або ¤кщо така давальницька сировина повн≥стю або частково була вивезена за меж≥ митноњ територ≥њ ”крањни до 1 жовтн¤ 1997 року. ( ѕункт 11.9 статт≥ 11 доповнено абзацом зг≥дно ≥з «аконом N 644/97-¬– в≥д 19.11.97; ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 977-XIV (977-14) в≥д 15.07.99 )

    11.10. Ќорми «акону ”крањни "ѕро наданн¤ п≥льг щодо обкладанн¤ податком на додану варт≥сть продукц≥њ (роб≥т, послуг), що виробл¤Їтьс¤ за контрактом N 1346/38" ( 6/97-¬– ), прийн¤того 17 с≥чн¤ 1997 року, д≥ють прот¤гом строк≥в виконанн¤ цього контракту.

    11.11. ƒо 1 с≥чн¤ 1999 року датою виникненн¤ податкових зобов'¤зань з продажу товар≥в (роб≥т, послуг) Ї дата зарахуванн¤ кошт≥в в≥д покупц¤ (замовника) на банк≥вський рахунок платника податку ¤к оплата товар≥в (роб≥т, послуг).
    ѕри цьому датою виникненн¤ права на податковий кредит Ї дата списанн¤ кошт≥в з банк≥вського рахунку платника податку в оплату товар≥в (роб≥т, послуг).
    « 1 с≥чн¤ 1999 року провадитьс¤ перерахунок зг≥дно з пункто 11.8 статт≥ 11 цього «акону.
    ƒо 1 с≥чн¤ 2001 року платники податку, ¤к≥ продають вуг≥лл¤ та вуг≥льн≥ брикети, електричну та теплову енерг≥ю, газ, надають послуги з водопостачанн¤ (канал≥зац≥њ), техн≥чного обслуговуванн¤ л≥фт≥в та систем протипожежноњ безпеки в житловому фонд≥, а також надають послуги ф≥зичним особам, не зареЇстрованим платниками цього податку, за користуванн¤ ¤кими цими особами сплачуЇтьс¤ квартирна плата, плата за користуванн¤ телефоном, телев≥з≥йними ≥ рад≥омережами та системами охорони житла, застосовують спос≥б податкового обл≥ку, за ¤ким датою виникненн¤ податкових зобов'¤зань з продажу зазначених товар≥в (послуг) Ї дата зарахуванн¤ кошт≥в на банк≥вський рахунок або у касу такого платника податку або отриманн¤ ≥нших вид≥в компенсац≥њ вартост≥ таких товар≥в (послуг), а датою виникненн¤ права на податковий кредит, у тому числ≥ отриманн¤ бюджетного в≥дшкодуванн¤, Ї дата списанн¤ кошт≥в з банк≥вського рахунку платника податку в оплату таких товар≥в (послуг) чи наданн¤ ≥нших вид≥в компенсац≥й в оплату товар≥в (послуг), варт≥сть ¤ких в≥дноситьс¤ до складу валових витрат виробництва (об≥гу) таких платник≥в податку або п≥дл¤гаЇ амортизац≥њ. ” споживач≥в зазначених товар≥в (послуг), ¤к≥ зареЇстрован≥ платниками цього податку, датою виникненн¤ права на податковий кредит Ї дата списанн¤ кошт≥в з њх банк≥вського рахунку в оплату таких товар≥в (послуг) або наданн¤ ≥нших вид≥в компенсац≥й њх вартост≥. ( ѕункт 11.11 статт≥ 11 доповнено абзацом четвертим зг≥дно ≥з «аконом N 714-XIV (714-14) в≥д 02.06.99)
    « 1 с≥чн¤ 2001 року норми абзацу четвертого цього пункту д≥ють стосовно операц≥й з продажу визначених ним товар≥в (послуг) ф≥зичним особам, не зареЇстрованим платниками цього податку, а також установам, що ф≥нансуютьс¤ за рахунок бюджету. ( ѕункт 11.11 статт≥ 11 доповнено абзацом п'¤тим зг≥дно ≥з «аконом N 714-XIV ( 714-14 ) в≥д 02.06.99 )
    ƒо 1 с≥чн¤ 2000 року датою виникненн¤ податкових зобов'¤зань за операц≥¤ми з наданн¤ послуг ≥з транспортуванн¤ газу Ї дата зарахуванн¤ кошт≥в на банк≥вський рахунок платника податку ¤к оплата наданих послуг (у раз≥ наданн¤ послуг за гот≥вков≥ грошов≥ кошти - дата њх оприбуткуванн¤ у кас≥ платника податку), а датою виникненн¤ права на податковий кредит у продавц¤ зазначених послуг Ї дата списанн¤ кошт≥в ¤к оплата придбаних послуг. ” покупц¤ послуг з транспортуванн¤ газу датою виникненн¤ права на податковий кредит за операц≥¤ми з отриманн¤ таких послуг Ї дата списанн¤ кошт≥в з банк≥вського рахунка платника податку ¤к оплата цих послуг або дата виписки в≥дпов≥дного рахунку (товарного чека) - в раз≥ розрахунк≥в з використанн¤м кредитних дебетових карток або комерц≥йних чек≥в. ( ѕункт 11.11 статт≥ 11 доповнено абзацом шостим зг≥дно ≥з «аконом N 946-XIV ( 946-14 ) в≥д 15.07.99 )
    ” пер≥од з 1 с≥чн¤ 2000 року до 1 с≥чн¤ 2003 року норми абзацу шостого цього пункту д≥ють стосовно операц≥й з наданн¤ послуг ≥з транспортуванн¤ газу населенню та установам, що ф≥нансуютьс¤ за рахунок бюджету. ( ѕункт 11.11 статт≥ 11 доповнено абзацом сьомим зг≥дно ≥з «аконом N 946-XIV ( 946-14 ) в≥д 15.07.99 )
    ÷е правило не поширюЇтьс¤ на продаж або куп≥влю товару в межах бартерних (товарообм≥нних) операц≥й.
( ѕункт 11.11 статт≥ 11 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами N 550/97-¬– в≥д 26.09.97, N 644/97-¬– в≥д 19.11.97, в редакц≥њ «акону N 794/97-¬– в≥д 30.12.97 )

    11.12. ”становити, що оподаткуванн¤ п≥дприЇмств - суб'Їкт≥в «аконом ”крањни "ѕро де¤к≥ питанн¤ валютного регулюванн¤ та оподаткуванн¤ суб'Їкт≥в експериментальноњ економ≥чноњ зони "—иваш" ( 65/96-¬– ). ( —таттю 11 доповнено пунктом 11.12 зг≥дно ≥з «аконом N 550/97-¬– в≥д 26.09.97 )
    ”становити, що на пер≥од функц≥онуванн¤ спец≥альноњ економ≥чноњ зони "явор≥в" оподатку-ванн¤ операц≥й з ввезенн¤ (пересиланн¤) на територ≥ю спец≥альноњ економ≥чноњ зони "явор≥в" та вивезенн¤ (пересиланн¤) з територ≥њ спец≥аль-ноњ економ≥чноњ зони "явор≥в" товар≥в та ≥нших предмет≥в зд≥йснюЇтьс¤ з урахуванн¤м особли-востей, встановлених «аконом ”крањни "ѕро спец≥альну економ≥чну зону "явор≥в" ( 402-14 ). ( ѕункт 11.12 статт≥ 11 доповнено абзацом зг≥дно ≥з «аконом N 403-XIV ( 403-14 ) в≥д 15.01.99 )
    ¬становити, що на пер≥од функц≥онуванн¤ спец≥альноњ економ≥чноњ зони туристсько-рекреац≥йного типу " урортопол≥с “рускавець" податок на додану варт≥сть справл¤Їтьс¤ з ураху-ванн¤м    особливостей, встановлених «аконом ”крањни "ѕро спец≥альну економ≥чну зону туристсько-рекреац≥йного типу " урортопол≥с “рускавець" ( 514-14 ). ( ѕункт 11.12 статт≥ 11 доповнено абзацом зг≥дно ≥з «аконом N 515-XIV ( 515-14 ) в≥д 18.03.99 )
    ”становити, що на пер≥од функц≥онуванн¤ спец≥альноњ економ≥чноњ зони "—лавутич" оподаткуванн¤ операц≥й з ввезенн¤ (пересиланн¤) на територ≥ю спец≥альноњ економ≥чноњ зони "—лавутич" суб'Їктами спец≥альноњ економ≥чноњ зони "—лавутич" товар≥в та ≥нших предмет≥в зд≥йснюЇтьс¤ з урахуванн¤м особливостей, встановлених «аконом ”крањни "ѕро спец≥альну економ≥чну зону "—лавутич" ( 721-14 ). ( ѕункт 11.12 статт≥ 11 доповнено абзацом зг≥дно ≥з «аконом N 722-XIV ( 722-14 ) в≥д 03.06.99 )
    ”становити, що на пер≥од запровадженн¤ спец≥ального режиму ≥нвестиц≥йноњ д≥¤льност≥ на територ≥¤х пр≥оритетного розвитку в Ћуганськ≥й област≥ оподаткуванн¤ операц≥й з ввезенн¤ (пересиланн¤) на територ≥њ пр≥оритетного розвитку товар≥в та ≥нших предмет≥в зд≥йснюЇтьс¤ з урахуванн¤м особливостей, встановлених «аконом ”крањни "ѕро спец≥альний режим ≥нвестиц≥йноњ д≥¤льност≥ на територ≥¤х пр≥оритетного розвитку в Ћуганськ≥й област≥" ( 970-14 ). ( ѕункт 11.12 статт≥ 11 доповнено абзацом зг≥дно ≥з «аконом N 971-XIV ( 971-14 ) в≥д 15.07.99 )
    ”становити, що на пер≥од функц≥онуванн¤ спец≥альних економ≥чних зон "јзов" ≥ "ƒонецьк" та д≥њ спец≥ального режиму ≥нвестиц≥йноњ д≥¤льност≥ на територ≥¤х пр≥оритетного розвитку в ƒонецьк≥й област≥ податок на додану варт≥сть справл¤Їтьс¤ з урахуванн¤м особливостей, встановлених «аконом ”крањни "ѕро спец≥альн≥ економ≥чн≥ зони та спец≥альний режим ≥нвестиц≥йноњ д≥¤льност≥ в ƒонецьк≥й област≥" ( 356-14 ). ( ѕункт 11.12 статт≥ 11 доповнено абзацом зг≥дно ≥з «аконом N 973-XIV ( 973-14 ) в≥д 15.07.99 )
    ”становити, що на пер≥од запровадженн¤ спец≥ального режиму ≥нвестиц≥йноњ д≥¤льност≥ на територ≥¤х пр≥оритетного розвитку в ∆итомирськ≥й област≥ оподаткуванн¤ операц≥й з ввезенн¤ (пересиланн¤) на територ≥њ пр≥оритетного розвитку товар≥в та ≥нших предмет≥в зд≥йснюЇтьс¤ з урахуванн¤м особливостей, встановлених «аконом ”крањни "ѕро спец≥альний режим ≥нвестиц≥йноњ д≥¤льност≥ на територ≥¤х пр≥оритетного розвитку в ∆итомирськ≥й област≥"
( 1276-14 ). ( ѕункт 11.12 статт≥ 11 доповнено абзацом зг≥дно ≥з «аконом N 1278-XIV ( 1278-14 ) в≥д 03.12.99 )
    ”становити, що на пер≥од проведенн¤ економ≥чного експерименту щодо стаб≥л≥зац≥њ роботи п≥дприЇмств легкоњ та деревообробноњ промисловост≥ „ерн≥вецькоњ област≥ податок на додану варт≥сть справл¤Їтьс¤ з урахуванн¤м особливостей, встановлених статтею 7 «акону ”крањни "ѕро економ≥чний експеримент щодо стаб≥л≥зац≥њ роботи п≥дприЇмств легкоњ та деревообробноњ промисловост≥ „ерн≥вецькоњ област≥"    ( 1375-14 ). ( ѕункт 11.12 статт≥ 11 доповнено абзацом зг≥дно ≥з «аконом N 1375-XIV ( 1375-14 ) в≥д 13.01.2000 )
    11.13. ”становити до 1 с≥чн¤ 1999 року такий пор¤док сплати податку на додану варт≥сть:
    за операц≥¤ми з продажу газу, видобутого в ”крањн≥, об'Їктом оподаткуванн¤ Ї операц≥њ з продажу газопостачальниками безпосередньо споживачам (кр≥м продажу газу населенню та бюджетним орган≥зац≥¤м) та будь-¤к≥ операц≥њ з продажу газу газодобувними п≥дприЇмствами ”крањни. ѕродаж газу населенню та бюджетним орган≥зац≥¤м зд≥йснюЇтьс¤ у пор¤дку, що д≥¤в до набранн¤ чинност≥ цим «аконом. ( јбзац другий пункту11.13 статт≥ 11 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 799/97-¬– в≥д 30.12.97 ) ( —таттю 11 доповнено пунктом 11.13 зг≥дно ≥з «аконом N 550/97-¬– в≥д 26.09.97 )

    11.14. ” раз≥ використанн¤ платниками податку на додану варт≥сть при    розрахунках    ≥з    споживачами електронних контрольно-касових апарат≥в касовий чек маЇ м≥стити дан≥ про загальну суму кошт≥в, що п≥дл¤гаЇ сплат≥ покупцем з урахуванн¤м податку на додану варт≥сть, та суму цього податку, що сплачуЇтьс¤ у склад≥ загальноњ суми.
    ѕор¤док обчисленн¤ та накопиченн¤ електрон-ними контрольно-касовими апаратами сум подат-ку на додану варт≥сть встановлюЇ  аб≥нет ћ≥н≥-стр≥в ”крањни.
(—таттю 11 доповнено пунктом 11.14 зг≥дно ≥з «аконом N 550/97-¬– в≥д 26.09.97, в редакц≥њ «акону N 522-XIV (522-14) в≥д 19.03.99 )

    11.15. ”становити, що до 1 с≥чн¤ 2001 року збер≥гаЇтьс¤ ≥снуючий пор¤док сплати податку на додану варт≥сть за операц≥¤ми з наданн¤ послуг, пов'¤заних з перевезенн¤м (перем≥щенн¤м) пасажир≥в та вантаж≥в транзитом через територ≥ю ≥ порти ”крањни.
( —таттю 11 доповнено пунктом 11.15 зг≥дно ≥з «аконом N 550/97-¬– в≥д 26.09.97, ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами N 362-XIV ( 362-14 ) в≥д 24.12.98, N 1172-XIV ( 1172-14 ) в≥д 20.10.99 )

    11.16. ”становити, що до 1 с≥чн¤ 2002 року зв≥льн¤ютьс¤ в≥д оподаткуванн¤ в пор¤дку, передбаченому пунктом 5.1 статт≥ 5 цього «акону, операц≥њ з видач≥ с≥льськогосподарськоњ продукц≥њ власного виробництва п≥дприЇмств - виробник≥в с≥льськогосподарськоњ продукц≥њ:
    ф≥зичним особам - власникам земельних пањв, внесених до таких п≥дприЇмств, у вигл¤д≥ компенсац≥њ вартост≥ користуванн¤ такими па¤ми таким п≥дприЇмством, але не б≥льш ¤к 70 гривень у розрахунку на повний календарний м≥с¤ць строку такого користуванн¤;
    ф≥зичним особам, ¤к≥ перебувають у трудових в≥дносинах з п≥дприЇмством - виробником с≥льськогосподарськоњ продукц≥њ, в≥дпов≥дно до фактично в≥дпрацьованого часу, але не б≥льш ¤к 70 гривень у розрахунку на повний календарний м≥с¤ць.
    ” раз≥ коли законодавством з питань оподаткуванн¤ доход≥в ф≥зичних ос≥б встановлюЇтьс¤ ≥нша сума неоподатковуваного м≥н≥муму доход≥в, з метою застосуванн¤ положень цього пункту визначаЇтьс¤ така ≥нша сума.
( —таттю 11 доповнено пунктом 11.16 зг≥дно ≥з «аконом N 550/97-¬– в≥д 26.09.97 )

    11.17.  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни прот¤гом двох м≥с¤ц≥в п≥сл¤ опубл≥куванн¤ «акону ”крањни "ѕро податок на додану варт≥сть" подати ¬ерховн≥й –ад≥ ”крањни пропозиц≥њ щодо внесенн¤ зм≥н до законодавчих акт≥в ”крањни, ¤к≥ випливають з цього «акону, а також привести у в≥дпов≥дн≥сть з ним своњ нормативно-правов≥ акти.

    11.18. “имчасово до 1 с≥чн¤ 2008 року зв≥льн¤ютьс¤ в≥д оподаткуванн¤ операц≥њ з ввезенн¤ (пересиланн¤) на митну територ≥ю ”крањни товар≥в (включаючи машинокомплекти), ¤к≥ використовуютьс¤ дл¤ буд≥вництва ≥ виробничоњ д≥¤льност≥ п≥дприЇмств по виробництву автомоб≥л≥в ≥ запчастин до них з ≥нвестиц≥Їю (у тому числ≥ ≥ноземною) виключно в грошов≥й форм≥, що становить суму, екв≥валентну не менше 150 м≥льйонам долар≥в —Ўј за оф≥ц≥йним валютним курсом Ќац≥онального банку ”крањни на день внесенн¤ такоњ ≥нвестиц≥њ до њх статутного фонду, ¤ка зареЇстрована у встановленому законодавством пор¤дку. ѕор¤док ≥ обс¤ги ввезенн¤ цих товар≥в (включаючи машинокомплекти) встановлюютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. ѕерел≥к таких товар≥в (включаючи машинокомплекти) з визначенн¤м код≥в зг≥дно з √армон≥зованою системою опису та кодуванн¤ товар≥в встановлюЇтьс¤ додатком до «акону ”крањни "ѕро стимулюванн¤ виробництва автомоб≥л≥в в ”крањн≥" ( 535/97-¬– ), ¤кщо так≥ товари не виробл¤ютьс¤ п≥дприЇмствами на територ≥њ ”крањни.
    ” раз≥ порушенн¤ ц≥льового використанн¤ зазначених товар≥в (включаючи машинокомплекти) платник податку зобов'¤заний зб≥льшитиподатков≥ зобов'¤занн¤ за насл≥дками податкового пер≥оду, на ¤кий припадаЇ таке порушенн¤, на суму податку на додану варт≥сть, що мала бути сплачена в момент ввезенн¤ на митну територ≥ю ”крањни сплатити пеню, нараховану на таку суму податку виход¤чи з 120 в≥дсотк≥в обл≥ковоњ ставки Ќац≥онального банку ”крањни, що д≥¤ла на день зб≥льшенн¤ податкового зобов'¤занн¤ та за пер≥од в≥д дати ввезенн¤ таких товар≥в (включаючи машинокомплекти) до дати зб≥льшенн¤ податкових зобов'¤зань. ( —таттю 11 доповнено пунктом 11.18 зг≥дно ≥з «аконом N 535/97-¬– в≥д 19.09.97 )

    11.19. ƒо 1 с≥чн¤ 2008 року оподатковуютьс¤ податком на додану варт≥сть за нульовою ставкою операц≥њ з продажу автомоб≥л≥в власного виробництва резидент≥в ”крањни, ¤к≥ мають ≥нвестиц≥ю (у тому числ≥ ≥ноземну) виключно в грошов≥й форм≥, що становить суму, екв≥валентну не менше 150 м≥льйонам долар≥в —Ўј за оф≥ц≥йним валютним курсом Ќац≥онального банку ”крањни на день внесенн¤ такоњ ≥нвестиц≥њ до њх статутного фонду, ¤ка зареЇстрована у встановленому законодавством пор¤дку. ÷≥ виробники-резиденти повинн≥ зареЇструвати у  аб≥нет≥ ћ≥н≥стр≥в ”крањни ≥нвестиц≥йну програму, що передбачаЇ поетапне доведенн¤ ступен¤ локал≥зац≥њ виробництва складових частин такого автомоб≥л¤ не менше 70 в≥дсотк≥в його кошторисноњ вартост≥ на зак≥нченн¤ дес¤того року в≥д початку реал≥зац≥њ ≥нвестиц≥йноњ програми.
    ѕ≥д локал≥зац≥Їю виробництва сл≥д розум≥ти запровадженн¤ виробництва окремих складових частин автомоб≥л≥в на митн≥й територ≥њ ”крањни ≥з використанн¤м прац≥ громад¤н ”крањни, ¤к≥ мають складати не менше 90 в≥дсотк≥в    середньосписковоњ чисельност≥ прац≥вник≥в на такому виробництв≥.  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни встановлюЇ граф≥к поетапноњ локал≥зац≥њ виробництва в≥дпов≥дно до затвердженоњ ним ≥нвестиц≥йноњ програми.
( —таттю 11 доповнено пунктом 11.19 зг≥дно ≥з «аконом N 535/97-¬– в≥д 19.09.97 )

    11.20. ƒо 1 с≥чн¤ 2004 року у випадках, коли платник податку зд≥йснюЇ операц≥њ з продажу особам, ¤к≥ не зареЇстрован≥ ¤к платники податку, с≥льськогосподарськоњ продукц≥њ та продукт≥в њњ переробки, ран≥ше придбаних (заготовлених) таким платником податку у ф≥зичних ос≥б, ¤к≥ не Ї платниками цього податку, об'Їктом оподаткуванн¤ Ї торгова нац≥нка (надбавка), встановлена таким платником податку. ( —таттю 11 доповнено пунктом 11.20 зг≥дно ≥з «аконом N 644/97-¬– в≥д 19.11.97; ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 645-XIV (645-14) в≥д 13.05.99)

    11.21. ƒо 1 с≥чн¤ 2004 року сума податку на додану варт≥сть, що повинна сплачуватис¤ до бюджету переробними п≥дприЇмствами ус≥х форм власност≥ за реал≥зован≥ ними молоко та молочну продукц≥ю, м'¤со та м'¤сопродукти, у повному обс¤з≥ спр¤мовуЇтьс¤ виключно дл¤ виплати дотац≥й с≥льськогосподарським товаровиробни -кам за продан≥ ними переробним п≥дприЇмствам молоко ≥ м'¤со в жив≥й ваз≥.
    —ума податку на додану варт≥сть, що п≥дл¤гаЇ сплат≥ до бюджету с≥льськогосподарськими п≥дприЇмствами ус≥х форм власност≥ за реал≥зован≥ ними молоко, худобу, птицю, вовну, а також за молочну продукц≥ю та м'¤сопродукти, вироблен≥ у власних переробних цехах, повн≥стю залишаЇтьс¤ у    розпор¤дженн≥ цих с≥льськогосподарських п≥дприЇмств ≥ спр¤мовуЇтьс¤ на п≥дтримку власного виробництва тваринницькоњ продукц≥њ та продукц≥њ птах≥вництва.
    ѕор¤док нарахуванн¤ ≥ використанн¤ зазначе-них кошт≥в встановлюЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.
( —таттю 11 доповнено пунктом 11.21 зг≥дно ≥з «аконом N 770/97-¬– в≥д 23.12.97, в редакц≥њ «акону N 442-XIV ( 442-14 ) в≥д 18.02.99 )

    ( ѕункт 11.22 статт≥ 11 виключено на п≥дстав≥ «акону N 1274-XIV ( 1274-14 ) в≥д 03.12.99 - набираЇ чинност≥ з 01.01.2000 ) 11.22. —ума податку на додану варт≥сть, сплачена по операц≥¤х з в≥дпуску матер≥альних ц≥нностей, ¤к≥ були закладен≥ до державного матер≥ального резерву зг≥дно з договорами, укладеними до 1 с≥чн¤ 1998 року, використовуЇтьс¤ ƒержавним ком≥тетом ”крањни по матер≥альних резервах виключно на закладенн¤ матер≥альних ц≥нностей до державного резерву з метою п≥дтримки незнижувального запасу в пор¤дку, встановленому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.
( —таттю 11 доповнено пунктом 11.22 зг≥дно ≥з «аконом N 169/в≥д 04.03.98 )

    11.23. Ќа пер≥од виконанн¤ роб≥т щодо п≥дготовки до зн¤тт¤ ≥ зн¤тт¤ енергоблок≥в „орнобильськоњ ј≈— з експлуатац≥њ та перетворенн¤ об'Їкта "”критт¤" на еколог≥чно безпечну систему зв≥льн¤ютьс¤ в≥д оподаткуванн¤ операц≥њ, ¤к≥ виконуютьс¤ за кошти м≥жнародноњ техн≥чноњ допомоги, що надаЇтьс¤ на безоплатн≥й та безповоротн≥й основ≥ дл¤ подальшоњ експлуатац≥њ, п≥дготовки до зн¤тт¤ ≥ зн¤тт¤ енергоблок≥в „орнобильськоњ ј≈— з експлуатац≥њ, перетворенн¤ об'Їкта "”критт¤" на еколог≥чно безпечну систему тазабезпеченн¤ соц≥ального захисту персоналу „орнобильськоњ ј≈— ≥населенн¤ м≥ста —лавутич, з:
    - ввезенн¤ (пересиланн¤) на митну територ≥ю та закуп≥вл≥ намитн≥й територ≥њ ”крањни товар≥в (си- ровини, матер≥ал≥в,устаткуванн¤ та обладнанн ¤) ;
- виконанн¤ роб≥т та наданн¤ послуг, що зд≥йснюютьс¤ в рамках м≥жнародноњ техн≥чноњ допомоги.
    ” раз≥ порушенн¤ ц≥льового використанн¤ зазначених товар≥в бо виконанн¤ роб≥т та наданн¤ послуг платник податку зобов'¤заний зб≥льшити податков≥ зобов'¤занн¤ за результатами податкового пер≥оду, на ¤кий припадаЇ таке порушенн¤, на суму податку на додану варт≥сть, що мала бути сплачена в момент ввезенн¤ на митну територ≥ю ”крањни таких товар≥в або виконанн¤ роб≥т та наданн¤ послуг, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку,виход¤чи з 120 в≥дсотк≥в обл≥ковоњ ставки Ќац≥онального банку ”крањни, що д≥¤ла на день зб≥льшенн¤ податкового зобов'¤занн¤, та за пер≥од в≥д дати ввезенн¤ таких товар≥в або виконанн¤ роб≥т ≥ наданн¤ послуг до дати зб≥льшенн¤ податкових зобов'¤зань. ( —таттю 11 доповнено пунктом 11.23 зг≥дно ≥з «аконом N 309-XIV ( 309-14 ) в≥д 11.12.98 )

    ( ѕункт 11.24 статт≥ 11 виключено на п≥дстав≥ «акону N 722-XIV ( 722-14 ) в≥д 03.06.99 ) 11.24. “имчасово до 1 с≥чн¤ 2004 року зв≥льн¤ютьс¤ в≥д оподаткуванн¤ операц≥њ з ввезенн¤ (пересиланн¤) на митну територ≥ю ”крањни товар≥в (сировини, матер≥ал≥в, устаткуванн¤ та обладнанн¤), ¤к≥ використовуютьс¤ дл¤ розвитку виробництва та створенн¤ нових робочих м≥сць у м≥ст≥ —лавутич.
    ѕерел≥к цих товар≥в та граничн≥ обс¤ги њх ввезенн¤ щор≥чно затверджуютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.
    ѕерел≥к суб'Їкт≥в    п≥дприЇмницькоњ    д≥¤льност≥, ¤к≥ користуютьс¤ особливим режимом оподаткуванн¤, затверджуЇтьс¤ виконавчим ком≥тетом —лавутицькоњ м≥ськоњ ради у пор¤дку, визначеному  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.
( —таттю 11 доповнено пунктом 11.24 зг≥дно ≥з «аконом N 309-XIV ( 309-14 ) в≥д 11.12.98 )

    11.24. ƒо 1 с≥чн¤ 2005 року д≥Ї положенн¤ цього «акону, ¤ке стосуЇтьс¤ зв≥льненн¤ в≥д оподаткуванн¤ операц≥й з продажу пут≥вок на    санаторно-курортне    л≥куванн¤    та    в≥дпочинок у санаторно-курортних закладах, розм≥щених в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим. ( —таттю 11 доповнено пунктом 11.24 зг≥дно ≥з «аконом N 854-XIV ( 854-14 ) в≥д 07.07.99 )

    11.25. “имчасово, до 1 с≥чн¤ 2001 року, за операц≥¤ми з виконанн¤ п≥др¤дних буд≥вельних роб≥т суб'Їктами п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥, ¤к≥ не перейшли на визначенн¤ дати виникненн¤ податкових зобов'¤зань на умовах, встановлених дл¤ виконанн¤ контракт≥в, визнаних довгостроковими в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро оподаткуванн¤ прибутку п≥дприЇмств" ( 334/94-¬– ), датою виникненн¤ податкових зобов'¤зань Ї дата зарахуванн¤ кошт≥в на банк≥вський рахунок платника податку, датою виникненн¤ права на податковий кредит Ї дата списанн¤ кошт≥в з банк≥вського рахунку ¤к оплата товар≥в (роб≥т, послуг). ¬≥дпов≥дно у замовника п≥др¤дних буд≥вельних роб≥т датою виникненн¤ права на податковий кредит за операц≥¤ми з отриманн¤ результат≥в п≥др¤дних буд≥вельних роб≥т Ї дата списанн¤ кошт≥в з банк≥вського рахунку платника податку ¤к оплата цих роб≥т. ( —таттю 11 доповнено пунктом 11.25 зг≥дно ≥з «аконом N 943-XIV ( 943-14 ) в≥д 14.07.99 )

    11.26. ” пер≥од з 1 с≥чн¤ 2000 року до 1 с≥чн¤ 2005 року дл¤ п≥дприЇмств суднобуд≥вноњ промисловост≥, визначених в≥дпов≥дно статт≥ 1 «акону ”крањни "ѕро заходи щодо державноњ п≥дтримки суднобуд≥вноњ промисловост≥ в ”крањн≥", зв≥льн¤ютьс¤ в≥д обкладенн¤ податком на додану варт≥сть операц≥њ з ввезенн¤ (пересиланн¤) на митну територ≥ю ”крањни матер≥ал≥в, устаткуванн¤ ≥ комплектуючого обладнанн¤ (дал≥ - товар≥в), що використовуютьс¤ дл¤ буд≥вництва суден (кр≥м п≥дакцизних), ¤кщо так≥ товари не виробл¤ютьс¤ п≥дприЇмствами на територ≥њ ”крањни або т≥, що виробл¤ютьс¤, не в≥дпов≥дають сертиф≥кац≥йним вимогам м≥жнародних класиф≥кац≥йних товариств чи вимогам замовник≥в суден, визначеним умовами контракт≥в. ѕерел≥к та обс¤ги цих товар≥в щороку затверджуютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥дпов≥дно до контракт≥в, укладених цими п≥дприЇмствами.
    ” раз≥ порушенн¤ вимог щодо ц≥льового використанн¤ зазначених матер≥ал≥в, устаткуванн¤ ≥ комплектуючого обладнанн¤ платник податку зобов'¤заний зб≥льшити податков≥ зобов'¤занн¤ за насл≥дками д≥¤льност≥ у податковий пер≥од, на ¤кий припадаЇ таке порушенн¤, на суму податку на додану варт≥сть, що мала бути сплачена в момент њх ввезенн¤ (пересиланн¤) на митну територ≥ю ”крањни, а також сплатити пеню, нараховану в≥дпов≥дно до законодавства.
    ” зазначений пер≥од:
    операц≥њ з продажу продукц≥њ, що вироблена зазначеними п≥дприЇмствами суднобуд≥вноњ промисловост≥ за рахунок кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни, оподатковуютьс¤ податком на додану варт≥сть за нульовою ставкою;
    проектно-конструкторськ≥ роботи, ¤к≥ виконуютьс¤ в≥тчизн¤ними розробниками за контрактами зазначених п≥дприЇмств суднобуд≥вноњ промисловост≥ на буд≥вництво суден, зв≥льн¤ютьс¤ в≥д оподаткуванн¤.
(—таттю11 доповнено пунктом 11.26 зг≥дно ≥з «аконом N1242-XIV ( 1242-14 ) в≥д 18.11.99 - набираЇ чинност≥ 01.01.2000 )ѕрезидент ”крањни
Ћ. ”„ћј
м.  ињв, 3 кв≥тн¤ 1997 року
N 168/97-¬–
јƒ–≈—: ”крањна, 01021,  ињв,  ловський ”зв≥з 12, кв.2. “ел. (044) 414-39-91 E-mail: helsinki90@yandex.ru
ћџ «ј–≈√≈—“–»–ќ¬јЌЌџ ¬  ј“јЋќ√ј’:
Hosted by uCoz