ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ про ПОДАТКИ і податкову інспекцію

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про державних податкових адміністрацій


    З метою організаційного забезпечення діяльності державних податкових адміністрацій п о с т а н о в л я ю:
    1. Зберегти на період до законодавчого врегулювання статусу державних податкових адміністрацій та умов проходження служби в органах податкової поліції:
    за працівниками державних податкових адміністрацій правовий та соціальний захист, передбачений законодавством України для працівників державних податкових інспекцій;
    працівниками підрозділів по боротьбі з кримінальним приховуванням прибутків від оподаткування, які передаються Міністерством внутрішніх справ України до Державної податкової адміністрації України, повноваження, правовий та соціальний захист працівників міліції, встановлені законодавства України.
    2. Кабінету Міністрів України у місячний строк:
    затвердити структуру Державної податкової адміністрації України з утворенням в її складі Головного управління податкової поліції,граничну чисельність працівників та асигнування на утри-мання державних податкових адміністрацій, умо- ви оплати праці та грошового забезпечення їх працівників, передбачивши підвищення удвічі чин- них посадових окладів осіб, які мають спеціальні- звання, та осіб начальницького складу податкової поліції;
    вирішити питання про передачу Міністерством внутрішніх справ України Державній податковій адміністрації України 4700 штатних одиниць підрозділів по боротьбі з кримінальним приховуванням прибутків від оподаткування та асигнувань на їх утримання, залишення за працівниками підрозділів податкової поліції приміщень, автотранспорту, оргтехніки, засобів зв'язку та здійснення медичного обслуговування в системі цього Міністерства.
    3. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,районним, Київській та Севастопольській міським державни м адміністраціям до кінця 1997 року забезпечити Державну податкову адміністра-цію України та державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, районахмістах,районах у містах службовими приміщеннями відповідно до нормативів.


    Президент України
     Л.КУЧМА
    м. Київ, 30 жовтня 1996 року
    N 1013/96
АДРЕС: Україна, 01021, Київ, Кловський Узвіз 12, кв.2. Тел. (044) 414-39-91 E-mail: helsinki90@yandex.ru
МЫ ЗАРЕГЕСТРИРОВАННЫ В КАТАЛОГАХ:
Hosted by uCoz